Finanstilsynet bekymret over økende gjeld og høye boligpriser

Økende gjeld i husholdningene og høye boligpriser gjør norsk økonomi sårbar – til tross for at den er inne i en god utvikling, ifølge Finanstilsynet.

Direktør i Finanstilsynet Morten Baltzersen poengterer at norsk økonomi er sårbar ved sterk renteoppgang, internasjonal finansuro og andre økonomiske sjokk. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix 

iriks

– Det gir grunn til bekymring at gjeldsbelastningen i husholdningene fortsatt stiger. For at norsk økonomi skal være godt rustet til å møte sjokk som kan ramme økonomien, er det viktig at soliditeten som bankene har bygget opp siden finanskrisen, ikke svekkes, sier finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen.

I siste utgave av Finansielt utsyn fastslår han at høye eiendomspriser og høy gjeldsbelastning i husholdningene utgjør en betydelig sårbarhet i norsk økonomi. Lønnsomme og solide banker er viktig for at norsk økonomi og det finansielle systemet skal være godt rustet til å møte eventuelle økonomiske og finansielle sjokk.

Sterk renteoppgang, ny internasjonal finansuro eller andre økonomiske sjokk kan føre til kraftig fall i eiendomspriser og brå nedgang i husholdningenes etterspørsel etter varer og tjenester, advarer Baltzersen.

– Mange husholdninger er sårbare ved renteøkning og inntektsbortfall. Høy gjeld med flytende rente innebærer at økte renter raskt vil svekke mange husholdningers økonomi. Det kan forsterke et eventuelt tilbakeslag i norsk økonomi og gi bankene økte tap, særlig på lån til næringslivet, sier han.

(©NTB)