Riksrevisjonen er kritisk til oljevernberedskapen i nord

Riksrevisjonen kritiserer oljevernberedskapen i nordområdene. Myndighetene må samarbeide bedre for å sikre at miljøhensyn blir ivaretatt, mener de.

Riksrevisor Per-Kristian Foss.  Foto: Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Riksrevisor Per-Kristian Foss er kritisk til oljeberedskapen i nordområdene i en rapport fra Riksrevisjonen som ble lagt fram tirsdag. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix 

iriks

– Det hadde vært en fordel om Oljedepartementet var mer åpen for dialog med miljømyndigheter når det gjelder utvinningstillatelser. De må lære seg å samarbeide bedre, sa riksrevisor Per-Kristian Foss under fremleggelsen av Riksrevisjonens rapport tirsdag.

Han understreket at det ikke er noe godt samarbeid eller åpenhet mellom Olje- og energidepartementet og Klima- og miljødepartementet.

– Samordningen av oljevernberedskapen i Barentshavet er ikke godt nok avklart, og det er kritikkverdig, heter det i rapporten.

Riksrevisjonen advarer om at mangel på samarbeid i verste fall kan få svært negative konsekvenser for miljøet i de sårbare og verdifulle nordområdene.

Utnytter ikke kompetansen

– Miljødirektoratet og Kystverket utnytter ikke hverandres kompetanse godt nok for å sikre en robust og effektiv beredskap. Samarbeidet om å stille krav til og å følge opp oljevernberedskapen er kritikkverdig, heter det i rapporten.

Myndighetene har dessuten ikke sørget for at oljevernberedskapen er godt nok tilpasset de særskilte forholdene i nordområdene, understreker Riksrevisjonen i rapporten.

Klima- og miljødepartementet og Samferdselsdepartementet svarer i rapporten at funnene gir et godt grunnlag for forbedringer. Olje- og energiminister Kjell Børge Freiberg (Frp) mener at petroleumsvirksomheten foregår innenfor gjeldende lovgiving og Stortingets vedtak og forutsetninger, og at virksomheten skjer innenfor forsvarlige miljømessige rammer.

Alvorlig rapport

Klima- og miljødepartementet gjør dessuten ikke nok for å ha et godt grunnlag for å kunne vurdere når det må iverksettes tiltak, konkluderer Riksrevisjonen.

Generalsekretær Bård Vegar Solhjell i WWF Verdens naturfond sier rapporten er alvorlig og ber om at særfradragene i oljeskatten nå fjernes.

– Riksrevisjonens undersøkelser viser at forvaltningen av petroleumsvirksomheten i nordområdene er svært dårlig koordinert, og faren for å ødelegge for natur og fiskeri er ikke tatt hånd om på en forsvarlig måte. Et oljesøl i Barentshavet vil potensielt være katastrofalt for naturen og fiskeri, sier Solhjell.

Riksrevisjonen kritiserer dessuten myndighetenes rådgiving for seismikkbruk.

– Kunnskapsgrunnlaget for rådene er dårlig, og myndighetenes råd er i visse tilfeller uklare, heter det i rapporten.

– Må ta ansvar

Riksrevisjonen mener kunnskapen om hvordan støy fra seismikk påvirker sjøpattedyr er mangelfull og understreker at myndighetenes råd ikke omfatter sjøpattedyr.

– Det er meget alvorlig da vi vet at store hvaler kan få ødelagt sin livsviktige kommunikasjon med andre hvaler på grunn av seismikken, sier Solhjell.

En rekke naturvernorganisasjoner reagerer på funnene i rapporten. Både Bellona, Greenpeace Norge og Naturvernforbundet mener at resultatene fra Riksrevisjonens undersøkelser må få konsekvenser, både for oljeselskapene og myndighetene, og ber politikerne ta ansvar.

(©NTB)