SAS-streiken kostet selskapet over en halv milliard kroner

Den totale effekten av SAS-streiken ligger på rundt 590 millioner norske kroner, ifølge selskapets rapport for andre kvartal.

SAS-fly på bakken på Gardermoen under streiken. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix 

iriks

Flyselskapet la tirsdag fram rapporten for andre kvartal 2019, som dekker perioden februar til april. Fem dager av SAS-streiken faller inn under kvartalet, kostnaden for denne perioden anslås til 430 millioner svenske kroner. Den totale kostnaden av streiken ligger på anslagsvis 650 millioner svenske kroner.

Resultatet til selskapet endte med et underskudd på 1,2 milliarder svenske kroner før skatt. Det er en nedgang på 728 millioner svenske kroner sammenlignet med samme kvartal 2018. Ifølge selskapet er resultatet påvirket av streiken, en høyere drivstoffpris og en svensk krone som svekkes.

SAS ble rammet av en omfattende streik 26. april. Seks dager senere, 2. mai ble SAS enige med pilotene om en ny avtale. Under streikens fem første dager ble over 2.800 flygninger innstilt og nesten 270.000 passasjerer ble rammet. Før streiken viste trafikktallene en god utvikling sammenlignet med tidligere år.


Passasjertallet til flyselskapet falt med 13,9 prosent til 2,194 millioner i april i år, sammenlignet med april i fjor.