Rapport: 1 av 20 har opplevd grov vold fra foreldre

Hver 20. elev på ungdomsskolen har opplevd alvorlig fysisk vold, som sparking, slag med en gjenstand eller å bli banket opp av foreldrene, ifølge en ny rapport.

Får en voksen vite at et barn har vært utsatt for én form for vold, er det viktig å undersøke hvorvidt barnet eller ungdommen også er utsatt på annet vis, opplyser forskerne bak rapporten. Illustrasjonsfoto: Sara Johannessen / NTB scanpix 

iriks

Rapporten er skrevet av forskere ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) og legges fram onsdag.

Det kommer også fram at én av fem har opplevd å bli lugget, kløpet, ristet eller klapset med flat hånd. Nesten én av ti har sett søsken bli slått av en voksen hjemme.

Barneombud Inga Bejer Engh var til stede under lanseringen av undersøkelsen på Litteraturhuset i Oslo onsdag. Hun mener at det er svært alvorlig at så mange barn og unge ikke oppsøker hjelp når de utsettes for vold og overgrep

– Vi må få et bedre samarbeid mellom barnevern og skole. Skolen møter alle barn og er en viktig arena for å fange opp barn som ikke har det bra hjemme. Jeg frykter at taushetspliktreglene i dag er til hinder, det er viktig at reglene må være til å forstå for dem som skal bruke dem i en hektisk hverdag, skriver Bejer Engh i en epost til NTB.

Over halvparten av ungdommene som oppgir å ha vært utsatt for fysisk vold i oppveksten, sier at de også hadde vært utsatt for psykisk vold, som gjentatte ganger å ha blitt latterliggjort, ydmyket eller truet av foreldre. Ungdom som har vært utsatt for fysisk vold hjemme, har også over tre ganger større sjanse for å ha opplevd seksuelle krenkelser fra jevnaldrende, ifølge forskerne.

– Det å være utsatt for vold er sjelden isolert til én spesifikk type vold. Derfor er det viktig å se på helhetsbildet når man undersøker vold og overgrep blant barn og unge, forteller Gertrud Sofie Hafstad, forsker og prosjektleder ved NKVTS.

– Får en voksen vite at et barn har vært utsatt for én form for vold, er det viktig å undersøke hvorvidt barnet eller ungdommen også er utsatt på annet vis, fortsetter hun.

(©NTB)