Koronapandemien gir færre saker i konfliktrådene

Konfliktrådene har som følge av koronakrisen mottatt færre saker, både innenfor sivile saker, straffesaker og ungdomsstraff.
iriks

Mindre kriminalitet og færre anmeldelser er bakgrunnen for nedgangen, skriver sekretariatet for konfliktrådene i en pressemelding.

Det har blitt mottatt 3.142 saker hittil i år, sammenlignet med 3.458 saker i fjor. 25 prosent av sakene dreier seg om vold og vold i nære relasjoner, mens økonomiske konflikter utgjør 9 prosent. Skadeverk, nabokonflikter og trusler utgjør til sammen 22 prosent.

(©NTB)