Sakkyndige: Tor Kjærviks drapssiktede sønn var psykotisk

Sønnen til Tor Kjærvik var psykotisk og kan dermed ikke straffes for drapet på sin far i våres, konkluderer psykiaterne som har undersøkt ham.

Advokat Tor Kjærvik ble skutt og drept på Røa i Oslo mandag 12. april 2021. Hans drapssiktede sønn var ifølge de sakkyndige utilregnelig da han avfyrte skuddene. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB 

iriks

Den 36 år gamle mannen diagnostiseres med paranoid schizofreni. Han var psykotisk da han skjøt og drepte sin far Tor Kjærvik (70), og han har vært psykotisk gjennom flere år, ifølge de rettspsykiatrisk sakkyndige. Det melder Avisa Oslo.

I tillegg til å ha drept sin egen far i hans hjem på Røa i Oslo 12. april, er sønnen også siktet for drapsforsøk på farens samboer.

Hvis påtalemyndigheten legger sakkyndigerklæringen til grunn, kan det tas ut tiltale for dom på overføring til tvungen behandling – tvungent psykisk helsevern. Det er Riksadvokaten som avgjør påtalespørsmålet.

– Jeg har ingen kommentar til rapporten nå, men formoder at den legges til grunn i den videre etterforskningen og saksavgjørelsen, sier mannens forsvarer, advokat John Christian Elden, til NTB.

Paranoid schizofreni

Politiadvokat Anne Marie Hustad i Oslo politidistrikt bekrefter at de sakkyndige konkluderer med at siktede har paranoid schizofreni, men understreker at rapporten ennå ikke er behandlet av Den rettsmedisinske kommisjon. Kommisjonen har som oppgave å kvalitetssikre rettsmedisinske erklæringer og uttalelser fra sakkyndige i straffesaker.

– Rapporten er oversendt Den rettsmedisinske kommisjon og skal behandles der først. Jeg har derfor ingen ytterligere kommentarer til rapporten. Det er til sjuende og sist domstolen som avgjør hvorvidt siktede er strafferettslig tilregnelig, sier Hustad til NTB.

Personer med paranoid schizofreni har ofte sviktende virkelighetsforståelse, det Store medisinske leksikon beskriver som «vrangforestillinger ved klar bevissthet». «Den paranoide formen for schizofreni rammer gjerne personer i 30-årsalderen og eldre», ifølge leksikonet.

Snart ferdig etterforsket

Siktede skal innledningsvis i etterforskningen ha forklart seg inngående om en opprivende familiekonflikt. Den kan strekke seg så langt tilbake som til for 20–25 år siden. Han skal selv ha vært sentral i konflikten, ifølge Dagbladet.

Spørsmålet om sønnens tilregnelighet da han troppet opp utenfor boligen til Kjærvik, ble raskt et tema i etterforskningen.

Politiet har gjentatte ganger begjært forlenget varetektsfengsling. I den forbindelse er det blitt stadig tydeligere at det må bli et sentralt tema i en hovedforhandling om mannen er strafferettslig tilregnelig eller ikke.

Politiet er i sluttfasene av etterforskningen. Det gjenstår enkelte etterforskningskritt, men først og fremst gjenstår behandlingen av sakkyndigerklæringen før påtaleinnstillingen kan sendes statsadvokaten.