Vårt Land felt i PFU for artikkel med beskyldninger mot Jehovas vitner

PFU har felt Vårt Land på punkt 3.2 i Vær varsom-plakaten og gitt kritikk på punkt 4.14 etter en sak der Jehovas vitner ble beskyldt for å skjule overgrep.
iriks

Sekretariatet innstilte på brudd på begge punktene, men utvalget mente at det ble kritikk på 4.14, skriver Medier24.

Punkt 4.14 handler om samtidig imøtegåelse, mens punkt 3.2 handler om kildeutvalg og at opplysninger som publiseres, skal være korrekte.

Saken handlet om at ledelsen i Jehovas vitner i flere land blir beskyldt for å skjule seksuelle overgrep mot barn. PFUs medlemmer mener saken er uryddig om hva som dreier seg om Jehovas vitner internasjonalt, og hva som dreier seg om organisasjonen i Norge.

Jehovas vitner, som klaget Vårt Land inn for PFU angående Vær Varsom-plakatens punkter 3.2, 4.1, 4.3 og 4.14, mener at selv om artikkelen handler om Jehovas vitner internasjonalt, vil leser lese den som at den også gjelder Jehovas vitner i Norge. De har også reagert på kort svarfrist.

Vårt Land har avvist at de har brutt god presseskikk, men har innrømt at språkbruken kunne ha vært mer presis i artikkelen, som ikke inneholder konkrete anklager mot Jehovas vitner i Norge. De mener også at klager fikk rimelig tid til å svare siden det var en «løpende nyhetssak».

(©NTB)