Vil stoppe ulovlig kjøring i dette friområdet

Beboere på Tomasjord har sett seg lei av det de betegner som ulovlig på friområdet sør for pirene.
nyhet_old

– På vegne av Tomasjord Velforening ønskes det å sette opp pullerter i enden av adkomstveien på området, slik at vi kan få satt en stopper for dagens ulovlige kjøring på området som er avsatt til offentlig friområde i reguleringsplanen. Eiendommen eies av kommunen, skriver velforeningen i et brev til kommunen.

De viser til at området brukes som tur- og lekeområde, og velforeningen påtar seg kostnadene for tiltaket.