Senterpartiet har bestemt seg - støtter forslag om å bygge Nord-Norgebanen

Senterpartiets stortingsgruppe vil stemme for forslaget om å realisere Nord-Norgebanen fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) og Per-Willy Amundsen (Frp).

HALVE TROMS-BENKEN: Halve Troms-benken på Stortinget ønsker seg Nord-Norgebanen, og støtter forslaget om at den skal bygges på Stortinget. Foto: privat 

nyheter

– Vi støtter forslaget som er lagt fram. Dette legger et enormt presse på Arbeiderpartiet, som må ta stilling til om de går for eller er mot forslaget om Nord-Norgebanen, sier stortingsrepresentant Sandra Borch (Sp).

Det var i november Fylkesnes (SV) og Amundsen (Frp) annonserte at de la fram et felles forslag om å realisere Nord-Norgebanen. Forslaget skal til behandling i Stortinget, og gjør at alle partier må ta stilling til hva de mener om bygging av bane til nord.


Kommentar:

Spillet om Nord-Norgebanen er i gang

Politisk redaktør Martin Lægland tar for seg den usannsynlige alliansen mellom Torgeir Knag Fylkesnes (SV) og Per-Willy Amundsen (Frp).


Spent på Arbeiderpartiet

Borch sier at det ikke var noen uenighet internt i Senterpartiets stortingsgruppe om å støtte forslaget. Nå venter de på hva Arbeiderpartiet kommer til å lande på i saken.

– Det er synd om ikke Arbeiderpartiet blir med å støtte et av de største og viktigste samferdselsprosjektene i Nord-Norge.

Dersom Ap støtter forslaget vil det kun mangle et par stemmer for at det blir flertall i Stortinget.

Regjeringa planlegger nå å utarbeide en konseptvalgutredning om transportbehovet i hele Nord-Norge – hvor blant annet jernbane skal utredes. Men det ønsker ikke Senterpartiet å vente på.

– Det er bare nok en utsettelsesprosess. Vi ber om å få et nytt beslutningsgrunnlag – med sikte på å realisere banen. Utredninga som ble lagt fram i fjor var altfor dårlig, og inneholdt unødvendige og fordyrende kostnader, sier Borch.


Debatt:

Et gjennombrudd for jernbane i nord

Sjømat Norges positive innspill til Jernbanedirektoratet om utbygging av jernbane i nord er et historisk gjennombrudd. Det er første gang at en ledende bransjeorganisasjon ser klart at jernbanen er fundamental for utvikling av sjømatnæringen i Nord-Norge.


– Trenger et løft

Hun trekker også fram debatten som har kommet i etterkant av at Widerøe denne uka varslet at de vil legge ned 4.000 avganger.

– Det viser at Nord-Norge gang på gang blir nedprioritert. Vi trenger et stort samferdselsløft i nord. Da er jernbane en viktig del av løsninga, sier hun.

Jernbaneforslaget skal behandles i Stortinget i løpet av neste måned. Mens nå hele SV og Senterpartiet går inn for forslaget, er Per-Willy Amundsen så langt eneste Frp-representant på Stortinget som offentlig har flagget støtte til bygging av Nord-Norgebanen.