Politiet vil være synlig og usynlig tilstede under 22. juli-markeringen

Politiet vil patruljere gatene i uniform og sivile klær torsdag. Bevæpningen blir diskret.
nyhet_old

– Det vil være vanlig patruljering og tilstedeværelse på arrangement i hele politidistriktet den 22. juli. Vi gjennomfører både synlige og usynlige tiltak, som sivil bekledning. Der tilpasser vi oss de konkrete arrangementer, sier Øyvind Gundersen.