Vil ha færre sykehus

Helsedirektøren mener det er for mange sykehus i Norge.
nyhet_old

Helsedirektør Bjørn Inge Larsen vil ha færre sykehus her i landet, melder NRK. Helsedirektøren mener lokalmedisinske sentre kan dekke svært mange behov.

Slik det også er beskrevet i regjeringens samhandlingsreform, er forebygging av alvorlige sykdommer det aller viktigste, mener direktøren. I en høringsuttalelse om sykehusstrukturen fra Helsedirektoratet heter det at en del av dagens små lokalsykehus bør omdannes til lokalmedisinske sentre. De skal kunne tilby alt fra rusbehandling, psykiatrisk hjelp og jordmortjenester til fotpleie, kiropraktor og vanlig lege.

Spesialisthelsetjenesten skal beholde deler av sin funksjon i form av desentraliserte tjenester, for eksempel fødestuer, ambulansebaser, røntgen og ultralyd, dialyse og annen dagbehandling.

Mange oppgaver kan dessuten trolig overføres fra spesialist- til kommunehelsetjenesten, mener direktoratet. Det gjelder for eksempel enkle inngrep hos kroniske pasienter. (©NTB)