Offensivt investeringsbudsjett

Byrådet ønsker å investere over fire milliarder kroner i kommunale bygg de nærmeste fire årene.

FORNØYD: Kristofer Kanestrøm (Frp), byråd for helse- og omsorg i Tromsø kommune.   Foto: John Strandmo

nyheter

Kristoffer Kanestrøm er byråden som kan være mest fornøyd – når det kommer til investeringer. På driftsbudsjettet legges det nemlig opp til et kutt på cirka ti millioner kroner – men sektoren kan se fram til investeringer og nybygg for 1,4 milliarder kroner det neste fire årene.

– Vi er nødt til å gjennomføre omfattende investeringer for å møte behovet, sier Kanestrøm.

Les også: Ingen vekst i kommunebudsjettet

Omfattende bygging

Blant annet skal det bygges nytt Otium for 785 mill. kroner, et nytt helsehus i Breivika for 205 mill. kroner, samt bofellesskap, avlastningsboliger, botilbud og behandlingstilbud til utviklingshemmede, samt personer som sliter med rus og psykiatriske lidelse for 230 Mill. kroner.

– Vi skal også satse 240 millioner kroner på å bygge og kjøpe sosialboliger, sier Kanestrøm.

Til forskjell fra det påtroppende byrådet så ønsker ikke Kanestrøm at kommunen skal bygge, drifte og eie disse boligene helt og holdent på egen kjøl.

Frykter «ghetto-fisering»

– Vi ønsker å etablere eksempelvis borettslagsordninger, samarbeid med private utbyggere – og med husbanken for å få spredt boligene. Vi ønsker ikke en stor samling kommunale boliger samlet på ett sted, sier han.

Han mener at byrådets tenkte løsning på den store sosiale boligmangelen både vil være billigere – og mindre belastende.

– Tidligere ble det gjerne rene ghettoer når kommunen samlet sine sosialboliger på ett sted. Dessuten ble det dyrt når kommunen bygget alt selv, sier han.

Les også: Skeptisk til tallmaterialet

Strategiske investeringer

Sammen med investeringer innenfor de andre kommunale sektorene, samt vann og avløp skal det brukes over fire milliarder kroner fram til 2019.

– Det er veldig smart å ta disse investeringene nettopp nå. Renten er rekordlav og arbeidsledigheten er på tur opp. Da kan vi både bidra til aktivitet på arbeidsmarkedet OG få lavere byggekostnader, sier finansbyråd Stein.

Han sier at lånegjelden til kommunen visstnok vil øke – men med sammenlignet med at man får bygg for fire milliarder kroner er veksten i lånegjeld beskjeden.

– Den kommunale gjelda øker med 730 millioner kroner til 4,6 milliarder kroner. Samtidig så øker finanskostnadene kun med 36 millioner kroner, sier Jonas Stein.