Her gikk alt galt for bussjåføren

Morgenbussen fra Kroken rakk bare å kjøre noen hundre meter før den havnet i grøfta. Nobina mener en stresset bussjåfør er årsaken.

Driftssjef: Magnar Nilssen i Nobina. Foto: Ronald Johansen 

BUSSULYKKE: Morgenbussen fra Kroken med syv passasjerer kjørte i grøfta i Anton Borchs vei mandag 31. august. Nobina mener en stresset sjåfør var årsaken. Foto: iTromsø-tipser 

nyheter

Arbeidsuka for ulykkessjåføren startet på verst tenkelige måte. Nobina-sjåføren skulle ifølge arbeidsplanen mandag 31. august møte på jobb på snuplassen i Malmveien, ti minutter før bussavgang klokken 06.38.

Han hadde imidlertid sett feil på arbeidsplanen og møtte i stedet opp på Nobinas anlegg på Gimle, syv-åtte kilometer unna. Det medførte at sjåføren ble for sen til å rekke avgangen i tide fra holdeplassen i Kroken.

LES OM UHELLET HER: Rutebuss havnet i grøfta

Fikk bot

Etter å ha tatt på passasjerer i Malmveien, kjører han nedover og svinger til venstre inn i Anton Borchs vei. I stedet for at bussen rettes opp, fortsetter den å svinge til venstre, til den havner i grøfta med sjåfør og syv passasjerer. Bussen fikk skader på venstre side og i fronten, men ingen personer kom til skade.

– Rute 20 er den tyngste ruta vi har, og sjåføren har kommet for sent ut. Han svinger kraftig til venstre og bussen blir aldri rettet opp, viser videoopptaket vi har av kjøringen. Rett før utforkjøringen har han tatt på passasjerer. Bussen hadde ikke stor hastighet, og det var ingen hindringer i veien. Om han var uoppmerksom fordi han holdt på med noe annet, vet vi ikke, sier driftssjef Magnar Nilssen i Nobina til iTromsø.

Politiet ga sjåføren bot for uaktsom kjøring. Arbeidstilsynet ble koblet inn fordi det også var snakk om en arbeidsulykke. iTromsø har fått tilgang på en sladdet versjon av dokumentasjonen rundt utforkjøringen.

LES OGSÅ: Ingen reaksjon fra Arbeidstilsynet

For sent ute

I sitt svar til Arbeidstilsynet viser Nilssen til at alle sjåfører får tre ukers betalt opplæring som innebærer kjøring med ulike busstyper og bussruter. I tillegg får sjåførene opplæring gjennom Yrkessjåføropplæringen og fadderkjøring med erfarne sjåfører.

Driftssjefen konkluderer med sjåførfeil og at årsaken til hendelsen ikke skyldes tekniske mangler ved bussen, for høy hastighet eller mangelfull opplæring.

– Det er mer sannsynlig at vedkommende sjåfør har vært uoppmerksom og oppjaget med bakgrunn i at han var sent ute, skriver Magnar Nilssen i redegjørelsen til Arbeidstilsynet.

Nobina gjennomfører obligatoriske kurs hvert år for sjåfører som har flere uønskede hendelser og uhell i trafikken. Ulykkessjåføren hadde ikke jobbet lenge i Nobina før ulykken og kjører i dag bare av og til for Nobina.

LES OGSÅ: Her pusser bussjåføren brillene mens han kjører

Vanskelig å forebygge

– Han begynte hos oss i vår og er relativt ny. Vi gjør alltid en vurdering av slike hendelser for å finne ut om sjåføren er «rett mann bak rattet». Hvis vi føler oss utrygge på folk, får de ekstra oppfølging og opplæring, sier Nilssen.

Kroken-ulykka har vært gjenstand for intern behandling i Nobina for å se om noe kunne vært gjort annerledes for å forhindre den.

– Vi klarer ikke å se at vi kunne gjort noe annet. Både intern og ekstern vurdering konkluderer med at det er vanskelig å forebygge akkurat slike hendelser, sier Magnar Nilssen.

Ingen mobbing

I forbindelse med den gjennomgangen av hendelsen ble Tromsø Trafikkompetanse koblet inn for å gjøre en ekstern utredning. Til dem har sjåføren forklart at han har fått god opplæring og at busstypen har kjørte er den han liker best.

Overfor Tromsø Trafikkompetanse har han ingen klar formening om hvorfor han ikke rettet opp bussen etter venstresvingen, men fortsatte med samme rattutslaget. Da han ble oppmerksom på utforkjøringen, forsøkte han å bremse.

– På spørsmål opplyser sjåføren at han oppfatter arbeidsmiljøet i Nobina som godt og at det ikke er noe press fra kolleger eller arbeidsgiver om at rutetidene skal overholdes for enhver pris. Det foreligger heller ingen form for «mobbing» eller sjikane om man ikke alltid greier å innfri rutetidene, heter det utredningen av utforkjøringen.