Trøbbel i Tromsøysundtunnelen

Livsfarlig kjøring annenhver dag

I løpet av tolv dager har minst fem biler kjørt mot kjøreretningen i den enveiskjørte tunnelen. Nå blir situasjonen et tema på nødetatenes samarbeidsmøte.
nyheter

1. oktober ble det ene løpet i Tromsøysundtunnelen stengt for vedlikehold. Trafikkløsningen er å ha vekslende kjøreretning i det åpne løpet. Fungerende brannsjef Kaj Christiansen forteller at det nye kjøremønsteret i tunnelen har vært et tema på brannstasjonen.

Belastning

– Det har ikke bydd på store problemer, men det har vært snakket om det. Vi ser problemstillingen og belastningen det medfører, men har vært avventende til innspill og eventuelle tiltak fra politi og veimyndighetene.

Politiet har hittil varslet om fem tilfeller av kjøretøy som kommer mot kjøreretningen i tunnelen. Fartsgrensen er 80 km/t.

– Vi vet ikke mer om feilkjøringer annet enn det vi har lest i media. Vi har opplevd at det har vært kø tidlig på morgenen, men vi har vært i forkant og tenkt alternativ kjørerute, sier Christiansen.

Les også: – Veldig farlig situasjon

Bruker brua

Det er ikke ofte brannvesenet selv benytter tunnelen.

– Det hender jo vi bruker Tromsøysundtunnelen hvis det er en ulykke i området. Men raskeste vei ved utrykning fra stasjonen til Tomasjordnes og sørover er Tromsøbrua.

Det ene tunnelløpet skal holde stengt til utpå våren, før det er det andre løpets tur for vedlikehold. Kjøremønsteret slik det er nå, med ett løp stengt og vekselvis retning i det andre, skal ifølge Statens vegvesen vare fram til 2017.

– Den første tiden nå blir en periode som gir erfaringsgrunnlag, så må de som gjør tiltak eventuelt gjøre dette, eksempelvis med bedre opplysning, skilting og veiledning, mener Christiansen.

Tas opp på møte

Han varsler at situasjonen skal tas opp på et møte mellom nødetatene i løpet av oktober.

– Nødetatene har flere samarbeidsmøter gjennom året og på det første møtet nå i høst vil dette bli et tema.

– Hvilken innstilling vil dere ha til situasjonen på møtet?

– Vi ønsker at man går ut med bedre opplysninger og skilt, slik at man spesielt unngår trafikk i motgående kjøreretning, sier brannsjefen.

Ambulansesjef ved UNN, Per Øyvind Sørgård, har ikke registrert at det nye kjøremønsteret har vært et tema hos dem, men sier også at saken blir tatt opp på møtet.

– Vi diskuterer mange saker på disse møtene og dette kommer til å bli en av dem. Hva vår innstilling til saken er, er vanskelig å si. Hva vi kommer fram til får vi diskutere på møtet, sier han.

Les også: Møtte bil i feil retning

– Veldig godt merket

Nobina kjører også via Tromsøysundtunnelen, med rute 22.

– Det er alltid folk ute i trafikken som ikke er i stand til å lese trafikkskilt og de er alltid en risiko, uansett hvor de kjører. Jeg synes kjøremønsteret er veldig godt merket, så de som klarer å kjøre i feil retning har ingenting i trafikken å gjøre, mener Magnar Nilssen, driftssjef i Nobina.

Den største konsekvensen for busstrafikken etter omleggingen er andre steder enn tunnelen.

– Rute 22 som skal over til fastlandet om morgenen må jo kjøre via sentrum, men omleggingen har ikke hatt så negative konsekvenser for vår trafikk. Den største konsekvensen for oss er økt trafikk på Stakkevollvegen og ved bruhodet.

Nilssen er godt fornøyd med den nåværende løsningen.

– Løsningen med vekselvis retning har ikke medført store endringer for oss. Jeg mener man har valgt den beste løsningen.