600 bøssebærere er klare til aksjon

I fjor samlet bøssebærerne i Tromsø inn 1,4 millioner kroner til TV-aksjonen. Byaksjonskoordinatoren mener det er gode forutsetninger for å samle inn mer i år.

Byaksjonskoordinator: Marie-Fleurine Olsen forteller at omtrent 630 bøssebærere vil samle inn penger til årets TV-aksjon i Tromsø kommune i dag. Foto: Tom Benjaminsen 

nyheter

I Tromsø kommune er omtrent 630 bøssebærere i dag klare for å gå fra hus til hus og samle inn penger til inntekt for årets TV-aksjon, der pengene går til Regnskogfondets arbeid.

– Nesten alle områder er dekket. Alle har fått utdelt bøssene sine, så vi er godt i gang, sier byaksjonskoordinator for TV-aksjonen, Marie-Fleurine Olsen.

Færre i distriktene

Hun forteller at det er et behov for 650 bøssebærere i Tromsø.

– Vi er nesten der, men folk er ikke alltid gunstig fordelt. For eksempel ønsker flere å gå i enkelte områder, slik som sentrum og Sør-Tromsøya. Det er færre i distriktene, sier Olsen.

Klokken 17.30 i ettermiddag åpner banken for å ta imot bøssene. I fjor ble det samlet inn totalt rundt 3,1 millioner kroner i Tromsø til TV-aksjonen. Bøssebærerne alene samlet inn 1,468 millioner kroner.

– Vi har gode forutsetninger for å slå den summen. Vi har vært flinke til å rekruttere bøssebærere og fordelt dem ut over hele kommunen. Det viktigste for oss er at vi klarer å besøke alle hus. Hovedmålet vårt er at alle skal delta, sier Olsen.

Ledige plasser

Koordinatoren forteller at det fremdeles er ledig kapasitet for å gå med bøsser i enkelte områder.

– Det er fortsatt mulighet for å dukke opp på rådhuset og få en plass der de kan samle inn penger. For eksempel er det behov på Lunheim og i Kroken, sier Olsen.