Klagetoppen ved videregående skoler:

Dette klager elevene på

Ødelagte såpedispensere, kalde klasserom og for dårlig kantine. Dette klager elevene ved de videregående skolene i Tromsø på.
nyheter

På Breivang videregående skole meldes det om flere ting som elevene er oppgitte over.

 • Ødelagte såpedispensere: På flere av fellestoalettene ved skolen er såpedispenserne ødelagt. Problemet, ifølge elevrådslederen Bronte Campbell, er at det bare er førstemann som får privilegiet av å få såpe på morgenen. Etter første trykk henger knappen seg opp og man får ikke mer såpe ut. Posen med såpen i sitter fast inne i boksen, og den kan man kun ta ut ved hjelp av en nøkkel.
 • Gulvkalde klasserom og fellesareal over bakkenivå: På grunn av åpen planløsning på skolen, er det vanskelig å få riktig temperatur på rommene. I grunnetasjen er det varmekabler på gulvet, men denne varmen når ikke opp til resten av etasjene. Slik kan klasserom som er høyere enn bakkenivå ganske kalde.
 • For dårlig luft: Grunnet et avansert luftsystem i bygget, får ikke alle rommene god nok luft. Temperaturen er det bare vaktmesteren ved skolen som kan endre på. I de større klasserommene med taket høyt over hodet blir det enten kjempekaldt eller kjempevarmt.

LES OGSÅ: Klager på for dårlig inneklima på skolen

For rotete

På Kongsbakken har elevrådsleder, Sarah Solheim, flere saker på blokka.

 • Dårlig inndeling i kantina: Elevrådet jobber med å bryte normer som omhandler trinndelte sitteplasser i kantina.
 • Rotete: Det jobbes for å bedre ryddekulturen på skolen.
 • Bedre det psykososiale: Et punkt som elevrådet setter høyt. De har alltid jobbet for å bedre helsesøster og rådgivningstjenesten på skolen. Som et resultat av dette har skolen ansatt en ny rådgiver, i tillegg til opplæring i psykisk helse for de ansatte og elevråd neste semester.

LES OGSÅ:- Spørsmålet er når kan vi ta tak i problemene

Dårlig inneklima

Selv om skolemiljøet på skolen er svært bra, forteller elevrådsleder Sebastian Henriksen på Kvaløya videregående, at elevene ønsker at flere forhold bør bedres.

 • For dårlig inneklima: Dette har vært en gjenganger på skolen i flere år at det er dårlig luft, og med en gang man begynner å lufte går temperaturen ned. For elevene blir det derfor enten eller; altfor kaldt men god luft, eller altfor varmt og dårlig inneluft. Elevrådslederen forteller at det har med et avansert ventilasjonssystem å gjøre.
 • Klager over kantina: Mange synes at det er for høye priser i kantina. Per nå drives den av Studentsamskipnaden, og elevene frykter at hvis de bytter dem ut kan tilbudet om så bli dårligere med færre varer.

Kalde klasserom

På Tromsdalen videregående skole har elevrådsleder, Nora Stenvaag, flere klagesaker fra elevene.

 • Problemer med administrasjonen: Det har både blitt klagd på at det ikke er satt opp prøvevalg på skolen, at folk ikke får gå i de fagene de har lyst til å søke på. Også at tredjeklassingene ikke kan søke på andreklasse valgfag.
 • Kalde klasserom: På grunn av et for dårlig ventilasjonssystem ved skolen, blir det ofte kaldt.
 • Få plasser å lese: Siden biblioteket bare er åpent når bibliotekaren er til stede, føler elevene at de ikke har en ordentlig plass å sitte.
 • For dårlig kantine: Per nå drives kantina av Studentsamskipnaden og elevene mener det er for dårlig og for dyrt utvalg her. Derimot har ikke elevene som klager forholdene inn noen spesifikke ønsker om hva kantinen eventuelt skal ta inn.