Flere bussavganger og nye ekspressruter

Kollektivt løft for bussen

Kommunen og fylkeskommunen tar et felles løft for at flere velger buss fremfor bil. 100.000 gratis bussbilletter skal friste flere til å ta bussen.

FLERE AVGANGER: Byråd for byutvikling, Ragni Løkholm Ramberg (Ap) og fylkesråd for samferdsel, Ivar B. Prestbakmo (Sp) håper flere velger bussen når bybusstilbudet økes kraftig. Foto: Kjetil Vik 

nyheter

Fra 2. november skjer det en liten bussrevolusjon i Tromsø. Da settes en rekke tiltak i verk for å få flere til å la bilen stå, til fordel for bussen.

Les også: Varsler endringer i rutetilbudet

Flere bussavganger

Dette er noe av det busspassasjerene får:

• 250 nye avganger på byrutene i uka

• Seks rushtidsruter fra bydelene til UiT/UNN mandag til fredag, morgen og ettermiddag

• Nye ringruter: Rute 33/34 Sør-Tromsøya/Fagereng til/fra UiT/UNN via sentrum/Stakkevollveien

• Flere bussavganger i helgene

• Alle bussturer fra sentrum til UiT/UNN samles i Fredrik Langes gate ved Austad

Tverrpolitisk enighet

Fylkesråd for samferdsel, Ivar B. Prestbakmo (Sp) og byråd for byutvikling, Ragni Løkholm Ramberg (Ap) er veldig fornøyd med at det nå tas et skikkelig løft for bybussen. Satsingen er et resultat av den såkalte belønningsavtalen mellom Staten, fylket og kommunen hvor 260 millioner kroner skal fordeles over fire år, fra 2015 til 2018.

– Det er en stor glede at vi kan realisere et av de viktigste kollektivtiltakene for tromsøværingene. Dette gjør det mulig å ta trafikkveksten på kolletivsiden og vil gi et betydelig bedre busstilbud til dem som velger kollektivt, sier Prestbakmo.

Byråden brukte anledningen på mandagens pressekonferanse til å rose det avgått byrådet for jobben det har gjort med å legge til rette for satsingen som nå skjer.

– Jeg vil gi honnør til det avgått byrådet. Dette er et resultat av tverrpolitisk enighet og er utelukkende positivt. Jeg håper folk slutter helhjertet opp om de nye tilbudene og at flere velger bussen. Dette er en gledens dag, sier Ramberg.

Les også: Kirsten var isolert - nå har kommunen ordnet buss

Sanntidsvarsling

Nå får husstander langs de nye ekspressrutene sjansen til å prøve ut det nye busstilbudet i forbindelse med at det skal deles ut 100.000 gratis bussbilletter. De får seks gratis billetter som kan benyttes i tre dager fra 2. november.

Det nye busstilbudet betyr 200.000 kilometer ekstra kjøring for bybussene i året, og fra neste år vil bussene legge bak seg fire millioner kilometer. Ti nye busser er kjøpt inn som følge av kapasitetsøkningen.

Innføringen av det såkalte sanntidssystemet, for å se når bussen faktisk kommer til busstoppet, kan ikke samferdselsråden love før tidligst neste år.

– En førsteversjon vil komme i løpet av 2016, deretter vil vi få en optimal versjon. Et sanntidssystem koster mange millioner kroner, og er mer enn bare visuelt og lydmessig varsling av busstoppene. Det vil også varsle via mobiltelefon, sier Prestbakmo.

Målet med belønningsordningen er at det skal være 20 prosent flere kollektivreiser i 2018 enn i 2014. I tillegg skal biltrafikken ikke øke fram mot 2018, med utgangspunkt i 2014-tall.