Leietaker føler seg rettsløs

Det er vanskelig å få hjelp når betente konflikter mellom utleier og leietaker oppstår, har Tom Harder Hansen og hans familie smertelig fått erfare.

I KONFLIKT: Tom Harder Hansen (31) og hans familie har følt seg rettsløse som leietakere i en lengre, betent konflikt med utleier. 

nyheter

31-åringen er en av mange leietakere som opplever problematiske forhold i kontakt med huseier. De siste månedene har krangelen eskalert til et nivå som har ført til at Hansens samboer og ett år gamle barn har sett seg nødt til å forlate deres felles bopel.

– Samboeren min har tatt med dattera vår og flyttet midlertidig inn hos sine foreldre utenbys, forteller Hansen.

– Hun er sykmeldt som følge av stresset dette har påført. Barnet vårt har vi tatt ut av barnehagen, der hun nettopp var ferdig med tilvenningen.

Basketak

iTromsø har fått tilgang til en rekke e-poster, fremlagt av begge parter, som viser en alt annet enn god tone mellom Hansen og huseier.

Utgangspunktet er uenigheter rundt muntlige avtaler gjort i forbindelse med depositum, parkeringsplass, økning av husleie samt oppbevaring av innbo i trappeentreen. Denne høsten kulminerte en rekke hendelser i et basketak mellom Hansen og huseierens ektemann, som disponerer deler av arealet i samme hus som Hansen og samboeren har vært leietakere siden 2011.

Ord mot ord

– Vi ble av krimvakta oppfordret til å dokumentere all kommunikasjon med huseier og ektemannen, etter en tidligere hendelse, sier Hansen, som sitter på et lydopptak av hendelsen.

Huseier og hennes ektemann vil overfor iTromsø ikke erkjenne noen kritikkverdige forhold. I flere hendelsesforløp står deres ord mot Hansens, uten andre vitner.

Konflikter mellom utleiere og leietakere er dagligdags ifølge Jusshjelpa i Nord-Norge, som er lokalisert på UiT.

– Det er til enhver tid et stort antall tvister mellom utleiere og leietakere, men de er som oftest kun av økonomisk karakter, opplyser Jusshjelpas tilgjengelige saksbehandler.

Namsmannen i Tromsø og Karlsøy har ikke registrert noen spesiell økning i antallet lignende hendelser. Av konflikter i denne kategorien, er det offentlige oppført som utleier i brorparten av tilfellene – som stort sett dreier seg om mislighold av kontrakter.

Økt oppmerksomhet

Ifølge Tom Harder Hansen ønsker han, ved å stå fram med sin historie, å øke oppmerksomheten rundt problemer mange leietakere opplever.

– Flere av tilfellene av det jeg mener er trakassering, er ikke ansett som grove nok til å havne på politiets bord. Man blir som regel henvist til Konfliktrådet, sier han.

– Vi er medlemmer av Leieboerforeningen, men de har ikke kunnet bidra med mye hjelp. Jusshjelpa har jeg også kontaktet, men jeg har selv funnet fram blant lover og paragrafer raskere enn de har svart meg, sier Hansen.

– Studenter utsatte

31-åringen er til daglig student, og hører ofte fra medstudenter om tilfeller som ligner hans egne. Han mener at et trangt boligmarked gjør det lettere for huseiere å trå over streken, uten at det får konsekvenser.

– Vi har følt oss rettsløse, og jeg er sjeleglad for at vi nå har fått muligheten til å kjøpe oss egen bolig – slik at vi kan flytte ut herfra, avslutter Tom Harder Hansen.