Nobina vil ikke ha el-biler i kollektivfeltet

Nobinas Magnar Nilssen vil slippe konkurranse med el-biler i kollektivfelt og i sperrede gater.

PÅ KOLLISJONSKURS: Driftssjef Magnar Nilssen i Nobina er på kollisjonskurs med kommunen om valg av busstrase på Strand. Foto: Ronald Johansen  Foto: Ronald Johansen

nyheter

I forrige kommunestyremøte foreslo Venstres Morten Skandfer at det skal åpnes for at el-biler skal få kjøre langs veier som i dag er forbeholdt busser og taxier.

Dette for å stimulere til økt bruk av miljøvennlige el-biler.

Forslaget ble delvis vedtatt av kommunestyret – som vedtok å ta Skandfers forslag opp til drøfting i en varslet klima- og miljøplan.

Fordeler nok

El-bilforslaget møter imidlertid motstand fra Nobinas driftssjef i Troms, Magnar Nilssen.

– Jeg mener at el-bilene har mange nok fordeler i dag, sier han til iTromsø.

Han har flere argument mot å lempe på begrensningene for el-biler.

– De fleste av veiene som er sperret for annen trafikk enn buss og taxi har mange gående og syklende trafikanter. Det vil være negativt for trafikksikkerheten for disse dersom vi tillater økt trafikk, sier han.

Han peker på eksempelvis Dramsveien, Hansine Hansens vei mellom UNN og Stakkevollan, samt Stjerneveien, Siriusveien og Planetveien.

– I alle disse områdene er det mange myke trafikanter, gående og syklende – av dem er mange skoleelever, sier Nilssen.

Vil beholde fortrinn

Det er det i dag forbudt for gjennomfartstrafikk av andre enn busser i rute eller drosjer.

– I Dramsveien er det trangt og svingete og vi trenger mindre trafikk der – ikke mer, sier han.

At det vil bli bedre for miljøet om el-biler får et frislipp er han heller ikke helt enig i.

– Vi må ikke svekke bussenes konkurransefortrinn ved å åpne for økt trafikk i busstraseene – snarere tvert imot, sier han.

Han mener at økt trafikk i bussgatene vil gi negative konsekvenser for kollektivtrafikken. Det samme mener samferdselsråden i fylkeskommunen, Ivar B. Prestbakmo – som støtter Nobina-sjefen.

– Bussene må sikres god fremkommelighet. El-biler krever like stor plass og lager like store fremkommelighetsproblemer som andre biler

Vil stenge flere gater

Magnar Nilssen vil gå andre veien – og gjøre det vanskeligere for «vanlig» trafikk.

– Vi trenger å gjøre en innsats for at kollektivtransporten får flere gater som er forbeholdt dem – ikke at de få plasser som kun er forbeholdt buss skal åpnes for mer trafikk.