Vurderer å sette opp hotell-lektere

Innkvartering av flyktninger i flytende lektere er noe av det kommunen vurderer når de nå kartlegger en etablering av et akuttmottak for asylsøkere.

VIL ETABLERE AKUTTMOTTAK: Byråd for finans, Jens Ingvald Olsen (Rødt), forteller at kommunen har startet forberedelsene for å kunne ta imot et stort antall asylsøkere ettersom kapasiteten i Kirkenes er sprengt.  Foto: Marius Hansen

nyheter

Fredag ble kommunen kontaktet av Fylkesmannen i Troms på bakgrunn av en forespørsel fra UDI om å etablere et akuttmottak for asylsøkere. Saken ble mandag ettermiddag tatt opp som en ekstrasak i det forberedende byrådsmøtet, forteller Jens Ingvald Olsen (Rødt), byråd for finans.

Les også: Flere vil bli fosterhjem for flyktninger - men får ikke lov

Må stille medisinsk personale

– Kapasiteten i Kirkenes er sprengt og det er stort behov for avlastning. Derfor undersøkes det nå om store kommuner kan ta imot større grupper asylsøkere på inntil 1000 personer. Vi har ikke sagt at vi kan ta imot så mange, men vi skal undersøke om det er realistisk, sier Olsen til iTromsø.

– Har dere noen konkrete steder hvor det kan være aktuelt å innlosjere så mange?

– Det undersøkes hva som finnes på kommunal hånd og blant private bedrifter. Vi ser også på muligheten for å ta i bruk flytende hotell-lektere som fortøyes i indre havn for innlosjering av asylsøkerne.

Han legger til at det er UDI som er bestiller og som dermed finansierer dette.

– Det vi i kommunen må stille med, er medisinsk personale. Det er meningen at det skal være et rulleringssystem hvor flyktningene skal være her i noen dager før de plasseres i det som betegnes som asylmottak.

Les også: Inviterer syrisk ungdom til velkomstfest

Jobber døgnet rundt

Om det er snakk om 1.000 plasser eller noen hundre i Tromsø kan kommunen ikke svare på ennå.

– Det jobbes døgnet rundt for å kartlegge dette, og byrådet vil i løpet av de neste dagene invitere til et folkemøte hvor det blant annet vil gis informasjon til dem som ønsker å hjelpe når det er snakk om så mange asylsøkere, Olsen.

Han forteller at flere frivillige organisasjoner også har meldt seg. Blant dem som vil bistå i arbeidet er Røde Kors og Norsk Folkehjelp.

Ifølge finansbyråden vil et eventuelt akuttmottak ikke være klart denne uken.

– Neste uke vil det kunne være en viss kapasitet, men hvor mye vet vi ikke ennå, sier han.

Rekordmange asylsøkere

Tromsø kommune har mandag ansatt en koordinator i en nyopprettet stilling som skal arbeide med å sikre og samordne tjenester til asylsøkere og flyktninger som kommer til Tromsø.

– Det er en prosjektstilling som går over tre måneder. Koordinatoren skal bistå i organiseringen rundt en etablering av akuttmottak i Tromsø, sier Jens Ingvald Olsen.

Under en pressekonferanse mandag ettermiddag opplyste Politiets utlendingsenhet og Utlendingsdirektoratet at over 1.100 asylsøkere har kommet over grensen ved Storskog den siste uken. Så mange som 2.452 flyktninger søkte om asyl i Norge i forrige uke, noe som er ny rekord på en uke.