Aksjonerer mot ekstragebyr hos legen

Når Bernhard Halvorsen har besøkt legen, må han ut med en 5-kroning ekstra. Det reagerer han på og kaller ordningen en økonomisk utnyttelse av ham som pasient.

UHØRT: Pasient Bernhard Halvorsen reagerer når fastlegen hans krever gebyr når han betaler for en konsultasjon. Han kaller ordningen uhørt og uetisk. Foto: Ronald Johansen 

nyheter

SENTRUM: Tromsømannen har brukt Skansen legekontor siden 90-tallet. Nå må han betale egenandelen i en automat. Da blir han pålagt et administrasjonsgebyr på fem kroner. Med et betydelig antall pasienter hos hver lege, blir det store beløp som kreves inn på denne måten, hevder han.

Kontant betaling

Bernhard Halvorsen presiserer at han har forsøkt å betale egenandelen i kontanter, men blir henvist til automaten.

– Jeg har i flere e-poster – ingen er så langt besvart – til legekontoret påpekt det uetiske i dette. Legene får fastsatt sine satser av sentrale myndigheter og må forholde seg til disse. Når de samme legene krever et ekstra gebyr, er det noe som i beste fall beveger seg helt i lovverkets yttergrense.

Ikke godskrevet

– En pasient som er ofte hos lege, får mange gebyr. Men disse blir ikke godskrevet vedkommende i forhold til det å få frikort.

– Jeg føler meg tvunget til å punge ut. Automaten krever sitt når legen har videreformidlet hvor sto egenandel som skal betales.

Halvorsen er overbevist at mange reagerer som ham. Likevel er respekten for egen fastlede så stor, at få våger å protestere.

Til departementet

Da Skansen legekontor og fastlege og styreleder Anton Giæver ikke svarte på henvendelsene fra Halvorsen, valgte pasienten å sende en forespørsel til Helse- og omsorgsdepartementet. Der konkluderer man med at gebyret er lovlig. Samme standpunkt har Justisdepartementet tatt.

Tydelig på

Samtidig heter det at departementet har vært tydelig på hva den enkelte pasient skal betale for et besøk hos fastlegen. Derfor skal heller ikke pasienten betale eventuelle gebyr. Det blir tydeliggjort i takstforskriftene for leger og skal gjelde fra årsskiftet.

Les også: "Alle" får jobb, men "ingen" tar utdanningen

Sparer kostnader

I en kommentar sier Bernhard Halvorsen at han forventer at de av byens fastleger som har automatbetaling, kjapt kutter gebyret.

– Ved å ha en slik betalingsløsning, sparer legene mye. Derfor er det uhørt at de i tillegg skal pålegge pasientene de ekstra kostnadene de har ved ordningen.