Enda større skoleunderskudd

Skolesektoren går med større underskudd enn tidligere fryktet, men kommunen klarer å hente inn dette via kutt og sparebluss på andre områder.

HOLDER IGJEN: Brage Larsen Sollund, undervisningsbyråd, sier at underskuddet vil kunne dekkes til en viss grad ved å ikke rekruttere nye helsesøstre.  Foto: Christer Pedersen

OVERFORBRUK: Skolesektoren ligger an til å ha brukt 17,5 millioner kroner mer enn budsjettert i år. Arkivfoto 

nyheter

– Overforbruket innenfor skolesektoren er et hakk verre enn vi trodde for to måneder siden. Det ligger an til at sektoren får et overforbruk på mellom fire og fem millioner kroner, sier undervisningsbyråd Brage Larsen Sollund (Arbeiderpartiet).

Byrådet behandlet torsdag den såkalte Økonomirapport II, og det var i den forbindelse som fagbyråden ropte varsku.

Overforbruk på enkeltskoler

– Det er hovedsakelig overforbruk på en del enkeltskoler, samt at det brukes veldig mye penger på vikarer, sier han – som forklaring på det økte overforbruket.

Økonomirapport II ble laget med utgangspunkt i tall fra 31. august. Det er de økonomiske tallene fra de siste to månedene som gjør at Sollund frykter økt overforbruk.

– I økonomirapporten lå det an til et overforbruk på 13,2 millioner kroner. Dagens prognose er et overforbruk på 17,5 millioner kroner, sier han.

Les også: Vil bygge flere nye skoler

Vil ikke nå balanse

Til tross for at byrådet har foreslått en rekke kostnadsbesparende tiltak innenfor sektoren i sin reviderte økonomiplan (som skal behandles i byrådet neste torsdag), tror ikke Sollund disse vil klare å bøte på det økte merforbruket.

Han tror derfor ikke at skolesektoren vil klare å hente inn det økte overforbruket før nyttår.

– Isolert sett vil neppe skolesektoren klare å gå i balanse i år. Der er vi nødt til å være realistiske og akseptere at vi har for høye kostnader, sier Sollund.

Les også: "Første steg i retning av en heldagsskole?"

Større underskudd

I byrådets økonomiske prognose for 2015 ligger det an til å bli et underskudd i regnskapet på i overkant av 43 millioner kroner.

Merforbruket i de forskjellige sektorene er på vel 100 millioner – noe som til viss del blir dekket inn av økte skatteinntekter på 40 millioner kroner.

I økonomiplanen foreslås det også å bruke 17 millioner kroner av disposisjonsfondet slik at kommunen vil gå i minus med 43 millioner kroner.

Les også: "Lekser, leksefri og fjæra som ble til fem høns"

Kun i skolesektoren

Skole-underskuddet vil være med på å gjøre det anslåtte underskuddet blir større, sier finansbyråd Jens Ingvald Olsen.

– Vi har ikke fått rapporter fra andre sektorer om lignende overforbruk, sier han.

Brage Larsen Sollund tror imidlertid at hans byrådsavdeling vil kunne avhjelpe noe av merforbruket.

– Blant annet ligger det an til at barnehagesektoren og forebyggende helse vil gå med overskudd. Dessuten så vil vi kunne skyve på en del tiltak slik at disse ikke belaster årets regnskap, sier han.

Blant disse tiltakene nevner han tilsetning av flere helsesøstre i Tromsø-skolen- noe som tidligere er vedtatt i kommunestyret.