Klimatoppmøte i Nordens Paris

Mens verdens toppledere møtes til klimatoppmøte i Paris de neste to ukene, satser disse to på et mer folkelig toppmøte i Nordens Paris.

FORSMAK: Eivind Høstmark Borge (til venstre) og Svein Gunnar Karlstrøm inviterer til klimatoppmøte i Nordens Paris. Her er de avbildet onsdag på Framtiden i våre henders frokostmøte om klimaendringene. 

nyheter

Sentrum: På klimatoppmøtet i Paris skal verdens land bli enige om hvordan de vil løse klimaproblemet. Målet er å vedta en ny internasjonal avtale om kutt i CO 2-utslippene som skal tre i kraft i 2020.

FNs klimatoppmøte arrangeres fra mandag 30. november til fredag 11. desember. Nå inviterer Framtiden i våre hender, Forum for natur og friluftsliv og Naturvernforbundet i Troms til toppmøte for folk flest i Nordens Paris.

Klima- og energistrategi

Møtet som finner sted om kvelden torsdag 3. desember på Framsenteret vil ta for seg hvordan klimaendringene skal håndteres på regionalt- og lokalt nivå.

– Vi satser på et folkelig toppmøte hvor vi fokuserer på hva som er oppnåelig for folk flest. Vi håper dette kan bli en møteplass mellom det offentlige, folk i gata, næringslivet, politikere og forskere, som en dugnad hvor alle gode krefter settes inn, sier fylkeskoordinator Eivind Høstmark Borge i Forum for natur og friluftsliv.

Programmet for det lokale klimatoppmøtet inneholder både foredra, livesending fra Paris og paneldebatt. I forbindelse med at Troms fylkeskommune skal vedta sin strategi for klima og energi fram mot 2025 vil fylkesråd Ivar B. Prestbakmo (Sp) fortelle om fylkeskommunens ambisjoner. Byrådet i Tromsø vil ta for seg eksempler fra Nordens Paris om klimaansvar i praksis, mens direktør Jan-Gunnar Winther på Norsk Polarinstitutt starter det lokale klimatoppmøtet med «Klimautfordringer i nord – hva snakker vi om?».

En mulighet

Mens det globale fokuset vil stå sentralt i Paris, er målet for torsdagens møte å se på hvordan kutt i CO 2-utslippene påvirker oss lokalt. Tromsø kommunestyre har vedtatt å redusere klimagassutslippene med hele 50 prosent.

– Vi satser på innledere med ulike ståsted og vinklinger, som har forslag til mulige løsninger. Vi kan ikke la muligheten gå fra oss i Paris, og vi må se på hvordan vi kan møte dette lokalt i Troms og Tromsø, sier Borge.

Direkterapport

Viserektoren på UiT tar for seg vitenskapens rolle i klimadugnaden i nord, mens Framtiden i våre hender tar for seg konkrete tiltak og virkemidler for grønn omstilling i Troms. Det blir livesending fra klimamøtet i Paris, med blant andre leder Silje Lundberg i Naturvernforbundet i Troms.

– Hun og Lars Haltbrekken (leder i Norges Naturvernforbund, red.anm.) vil gi oss en direkterapport fra Paris. De skal være der hele tiden og kan fortelle om hva som forventes der og her hjemme.