Butikker nektes å utvide åpningstiden på søndag

Sentrumsbutikkene ville ha søndagsåpent fra klokken 12.00 to søndager før jul, men det får de ikke lov til.

JULEÅPENT: Avdelingsleder Lena Nymark i Sentrumsforeningen vil ha lenger søndagsåpent før jul. Foto: Dana Meknas 

NEGATIV: Regionsekretær Marius Nilsen i Handel og Kontor mener det ikke er gode nok grunner for utvidet åpningstid. Foto: Ronald Johansen 

nyheter

Sentrum: Sentrumsforeningen søkte nylig Fylkesmannen i Troms om dispensasjon fra åpningsbestemmelsene i lov om helligdager og helligdagsfred for de to siste søndagene før jul. Mens butikkene tidligere har fått lov å holde åpent fra klokken 14.00, ville Sentrumsforeningen at butikkene i sentrum kunne åpne to timer før.

Viktig turisttilbud

– Det har vært et ønske fra butikkene selv om å åpne tidligere. De ser at det er mye folk i sentrum på søndagene, både turister og tilreisende i forbindelse med julebord, og ønsker å tilby dem åpne butikker fra klokken 12.00 istedenfor at de skal stå og skrape på dørene, sier avdelingsleder Lena Nymark i Sentrumsforeningen til iTromsø.

I søknaden til Fylkesmannen viser hun til at julehandelen er svært viktig for mange butikkdrivende i sentrum og at tidligere søndagsåpning vil være bedre tilpasset dem som er avhengig av hurtigbåter, distriktsbusser og fly.

– Vi tror at dersom utsalgsstedene i sentrum får holde åpent fra klokken 12.00, vil dette bidra positivt til Tromsøs omdømme som vertskapsby og reiselivsdestinasjon, samt styrke sentrum som et viktig sted for handel, kultur og aktivitet for tilreisende og byens egne innbyggere.

Anbefaler avslag

Nymark mener at en forskyvning av åpningstidene i sentrum vil bidra til å dempe konkurransen om kundene med Jekta og Pyramiden.

– Hvis sentrumsbutikkene åpner tidligere, vil de som ønsker det kunne starte handelen her før de forflytter seg videre til Jekta og/eller Pyramiden, skriver hun i søknaden.

Regionsekretær Marius Nilsen i Handel og Kontor er i sin uttalelse til søknaden krystallklar på at det ikke er lovmessig grunnlag for å innvilge dispensasjon, og anmoder Fylkesmannen å avslå den. Handel og Kontor mener også at lengre åpningstid vil bli en økt belastning for de ansatte som må jobbe.

Ikke overrasket

Fylkesmannen mener heller ikke det foreligger særlige grunner som kan begrunne en dispensasjon. «Det er særlig hensynet til helligdagsfreden og arbeidstakerne som er vektlagt», mener Fylkesmannen.

Sentrumsforeningen tar avslaget med fatning.

– Jeg er ikke veldig overrasket, og vi skal holde oss til loven. Søknaden vår var et forsøk på å møte etterspørselen vi ser, samtidig som det var et ønske fra butikkene selv, sier Lena Nymark.