Remiks-krangelen

Reagerer kraftig på samrøre

Tidligere finansbyråd Jonas Stein (Venstre) reagerer kraftig på det han mener er uprofesjonell og ukorrekt oppførsel fra Remiks-sjef Bård Jørgensen og det nåværende byrådet.

KRITISK: Jonas Stein (Venstre) mener at det har vært et uprofesjonelt samrøre mellom politikerne i byrådet og renovasjonsselskapet Remiks.  Foto: Christer Pedersen

FÅR KRASS KRITIKK: Administrerende direktør i Remiks, Bård Jørgensen, får pepper fra tidligere finansbyråd Jonas Stein. 

nyheter

En av de siste tingene det forrige byrådet gjorde før de gikk av var å sette i gang en anbudsprosess rundt kommunens eget næringsavfall, det vil si avfall fra kommunale bygg og kommunale friområder.

Dette avfallet hentes og bearbeides i dag av det kommunale avfallsselskapet Remiks – selv om det ikke har vært på plass en skriftlig avtale rundt dette etter 2010.

LES OGSÅ: Søppelvedtak får Olsen til å se rødt

Ville ha ordnede forhold

– Det har ikke vært ordentlige forhold rund håndteringen av kommunalt næringsavfall, og det ønsket vi å gjøre noe med, sier Jonas Stein.

Som kjent ble anbudskonkurransen avlyst som en av de første tingene det nye byrådet gjorde – noe som førte til sterk kritikk fra borgerlig side som mente at vedtaket var direkte næringsfiendtlig.

I ettertid har det vært noe uklart om årsakene til tilbaketrekningen, og Stein har derfor bedt om innsyn i all korrespondanse som har vært mellom Remiks og kommunen.

Nå har Stein fått lese dokumentene – og ifølge ham viser det en sammenblanding av politikk og næring som han er svært kritisk til.

– Det er helt klart veldig uprofesjonelt. Det viser også at Remiks-sjefen ikke har god nok rolleforståelse når han direkte går inn og råder politikerne om hva de skal gjøre – og sågar stiller juridisk ekspertise til disposisjon for kommunen, sier Stein.

LES OGSÅ: - Bård Jørgensen er tydelig og proff

Ga råd om tilbaketrekning

Stein viser til direkte og konkrete råd fra renovasjonssjefen til byrådet om hvordan man burde gå til veie for å avlyse anbudskonkurransen.

I et brev Bård Jørgensen skriver til kommunen står å lese:

«Det enkleste vil nok være å avlyse konkurransen med en kort begrunnelse om at byrådet er gjort kjent med at det finnes alternative måter å løse dette på, og dermed har behov for mer tid til en ny gjennomgang av saken.»

Skal samarbeide

Jørgensen skrev også at det hastet å få avlyst anbudskonkurransen slik at det ikke førte til søksmål fra private tilbydere.

Han skriver videre:

«Uansett er Tromsø kommune i en situasjon hvor de har handlet i strid med innkjøpsregelverket – helt fra 2010.»

Kommunen og Remiks er blitt enige om at man skal sette ned et utvalg som skal gå gjennom hvordan det kommunale avfallsselskapet skal omorganisere seg for å svare til kravene i innkjøpsregelverket. I den forbindelse skriver Jørgensen:

«Det er dette vi skal ordne opp i nå, men det betyr følgelig ingenting om det tar noe måneder».

LES OGSÅ: «Førjulsvaskinga»

Krasse karakteristikker

Etter at byrådet bestemte seg for å stanse anbudskonkurransen fikk finansbyråd Jens Ingvald Olsen «gratulasjonsmail» fra Bård Jørgensen – som skrev:

«Suverent. Dere har gjort mer for Remiks på noen uker enn forrige byråd gjorde på ... Fint å vite at vi har eier i ryggen – helt ny opplevelse».

Også dette reagerer Stein kraftig på.

– Det er svært spesielt at en direktør i et kommunalt eid selskap beskriver sine eiere på den måten, sier han.

Og fortsetter:

– Jeg mener at dette er noe styret bør ta opp og reagere på. Det er verken profesjonelt eller korrekt, sier Stein.

Tilbakeviser kritikken

Administrerende direktør i Remiks – Bård Jørgensen – tilbakeviser kritikken fra Jonas Stein.

– Jeg har ikke drevet med innblanding i en politisk prosess, jeg har kun oppfylt et styrevedtak om å bistå byrådet med nødvendig informasjon, sier Jørgensen til iTromsø.

Han sier at Remiks-styret enstemmig har bestemt at man skal jobbe for å få anbudskonkurransen avlyst, for å vurdere andre måter å opprettholde kundeforholdet på.

Det er i forlengelsen av dette han har kontaktet byrådet.

Ifølge ham har det nåværende byrådet vært interesserte i å lytte til Remiks – det var det forrige i mye mindre grad, og spesielt ikke når det gjaldt det kommunale næringsavfallet.

Ville ikke lytte

– Det gamle byrådet sa at det kun fantes ett alternativ – det var å konkurranseutsette avfallshåndteringen. Byrådet var ikke interessert i å høre om andre måter å jobbe på, sier Jørgensen.

Han ønsker ikke å kommentere det Jonas Stein beskriver som «karakteristikker» av det forrige byrådet.

– Jeg sier det samme som jeg har sagt tidligere – blant annet til Jonas Stein – at jeg kun jobber for selskapets beste og til beste for kommunen, sier Jørgensen.