Søker penger til integrering

Brensholmen og Sommarøy utviklingslag ønsker å integrere innvandrere på "Yttersia".
nyheter

I en søknad til Imdi (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet) ber Brensholmen og Sommarøy utviklingslag om et tilskudd for å drive frivillig virksomhet i lokalsamfunnet.

De skriver i søknaden at de ønsker å skape møteplasser og aktiviteter i lokalsamfunnet på tvers av ulike grupper i befolkningen. Med det ønsker de å øke integreringen og inkluderingen av personer med innvandrerbakgrunn.

Blant annet vil de arrangere ulike kurskvelder, med eksempelvis mat som tema og annet sosialt samvær.

I søknaden skriver de også at flere innvandrere har blitt bofaste, mens de frykter at enkelte har flyttet fordi innbyggerne ikke har «sett dem». Søkesummen de ber om er på 17.200 kroner.