Museets magasiner mugner

Deler av universitetsmuseets fuglesamling fra 1880 og fram til i dag trues av muggsopp. De ansattes helse er også i faresonen.

FUKTSKADER: Seksjonsleder Karl Frafjord på universitetsmuseet viser fram hvordan fukten angriper magasinet i kjelleren. 

nyheter

Tromsø Museum: I museets kjeller smuldrer veggene opp som følge av fukt som trenger inn utenfra. Litervis med vann samles opp ukentlig med hjelp av luftavfukter, mens både fuktighet og temperatur registreres og overvåkes nøye.