Ny Tverrforbindelse

Protesterer mot ny tunnel

Planene for ny Tverrforbindelse møter motbør fra både beboere og næringsliv på Langnes.
nyheter

LANGNES: Mandag går fristen ut for å si hva man mener om den nye Tverrforbindelsen. Da har den såkalte kommunedelplanen for riksvei 862 ligget ute til høring siden midten av november.

– Vi har fått inn cirka 15 merknader fra både privatpersoner, organisasjoner og næringsliv i området, sier prosjektmedarbeider Tone Hugstmyr Woie i Statens vegvesen til iTromsø.

Les også: Debattinnlegg om Kvaløytrafikken.

Tre alternativer

Den nye Tverrforbindelsen, som skal legges i tunnel, skal erstatte hovedfartsåren Erling Kjeldsens Vei mellom Breivika og Langnes.

Det er tre alternativer for hvor tunnel skal starte på Langnes-siden og to alternativer på Breivika-siden.

Og det er på Langnes som det nå brygger opp til uenighet mellom veimyndighetene, beboere og næringsliv i området. Vegvesenet har rangert et tunnelinnslag i bunnen av dagens Tverrforbindelse som det beste, noe beboerne i området er kritiske til.

Les også: "Hvem skal bestemme - veivesenet eller folket?"

Stor trafikkbelastning

Leder i Langnes bydelsråd, Gunnar Pedersen, skriver dette:

– Løsningen innebærer et tunnelutslag og et nytt hovedveisystem nært opp til en stor boligmasse, med kryss på tunneltaket, veien vil dele bydelen i to, og det vil bli stor trafikkbelastning i boligområdet.

I tillegg mener han at dette alternativet vil med føre kraftig forringet miljø i nærområdet til tunnelinnslaget.

– Trafikkmengden vil kunne dobles i forhold til dagens tofeltsvei. Det vil merkes på helsa for dem som bor i nærområdet. Det samme gjelder for den foreslåtte åpne firefeltsveien som deler bydelen i to.

Sperring

Pedersen tror også at Vegvesenets forslag vil isolere bebyggelsen sørøst for tunnelinnslaget.

– Disse innbyggerne skal Langnes handelspark fungere som bydelssentrum. I moderne byplanlegging skal alle innbyggere få en lett og attraktiv gangforbindelse til sitt bydelssentrum.

Pedersen får støtte fra Kurt Mydland, daglig leder i Mydland AS – som har sine produksjonslokaler like ved det foreslåtte tunnelinnslaget.

Støv og støy

– Planene vil gå ut over de myke trafikantene som ønsker å dra til handelsparken på Langnes, sier han.

For Mydlands del er det også andre ting som gjør at han er negativ til veivesenets forslag.

– Det vil være dårligere adkomst til våre lokaler, og det vil legge begrensninger på våre muligheter til å ekspandere vår virksomhet, noe vi har konkrete planer på, sier han.

Både Mydland og Pedersen foretrekker et alternativ der tunnelinnslaget er plassert like sør for Postterminalen. Ifølge dem vil et slikt alternativ innebære langt færre negative konsekvenser.

Ikke avgjort

Kommunedelplanen skal opp til politisk behandling i kommunestyret i februar og fram til da skal det gis svar på alle merknader som er kommet inn.

– Vi vil gå gjennom alle innspill som er kommet inn og ta dem med i vår endelig vurdering. Så vil vi gi en innstilling til kommunen, sier Woie.

Byråd for byutvikling, Ragni Løkholm Ramberg, sier at kommunen vil ta stilling til hvilket alternativ man ønsker å gå for når alle høringssvar er gått gjennom.

– Før vi har gjort det ønsker vi ikke å konkludere med noe som helst. Vi skal se på alle innspill, og vi skal lytte til de faglige vurderingene før vi bestemmer oss, sier Ramberg.