Ministerens førsteprioritet er å verne arktisk natur

Innledningen av den tiende Arctic Frontiers-konferansen gikk i miljøvernets tegn.

ÅPNET: Utenriksminister Børge Brende var først ut blant statsrådene som holdt tale på Arctic Frontiers.  Foto: Tom Benjaminsen / iTromsø

FORNØYD: UiT-rektor Anne Husebekk sier at det er viktig å ha sterkt fokus på klimaspørsmål – og at Arctic Frontiers bidrar til å holde et slikt fokus. 

SAMLET: En rekke toppolitikere og representarer for myndigheter deltok på åpningen av Arctic Frontiers. 

EU-LEDER: Slovakias utenriksminister Miroslav Lajkac har ledet EUs arbeid med arktisk klimapolitikk – og landet overtar i sommer ledelsen i EU. 

MILJØ: Klima sto i fokus på Arctic Frontiers. – Ingen andre steder i verden ser man effektene av klimaendringene enn i nord, sier utenriksminister Børge Brende. 

nyheter

Samtlige av innlederne på konferansen – med utenriksminister Børge Brende i spissen – trakk nemlig fram vekten av å verne miljøet i de arktiske områdene som førsteprioritet.

– Klimaendringene vi ser globalt er aller tydeligst i de arktiske områdene. Vi må derfor skaffe oss kunnskap om hvordan klimaendringene påvirker oss, sa utenriksministeren i sin åpningstale.

Brende trakk fram Norge som ekstra ansvarlig for å jobbe for en bærekraftig utvikling i nordområdene – spesielt med tanke på Norges lange historie som arktisk kystnasjon.

– Vi har høstet fra havet i 10.000 år – og vil fortsette å høste fra havet også i fremtiden. Derfor er det viktig at vi klarer å skape en god balanse mellom utvikling og miljøvern, sier han.

Omfatter hele spekteret

Ifølge utenriksministeren er det 20-årsjubilerende Arktisk Råd en av nøklene til videre suksess. I rådet er samtlige arktiske stater representert i tillegg til representanter for urfolkene i nord. Dessuten har mange andre nasjoner et ønske om å bli med – enten som medlemmer eller som observatører.

– Rådet har endret seg i løpet av de 20 årene – fra helt og holdent å dreie seg om miljøvern til å omfatte hele spekteret av bærekraftig utvikling, sier Brende.

Det er lagt merke til rundt om i verden.

– Det er et bevis på at Arktisk Råd er en suksess at så mange ønsker å være med. Man har også vist at det er mulig å lage bindende avtaler basert på internasjonale lover – selv om man er uenige på enkelte områder, sier Brende.

Nyttig arbeid

Den svenske moderniseringsministeren, Kristina Persson, sier at det er maktpåliggende for de arktiske statene og EU å løse miljøproblemene i nordområdene.

– Vi risikerer at effektene av klimaendringene er irreversible i Arktis. Vi har derfor et særskilt ansvar for å jobbe mot dette, sier hun.

Hun mener at det gjøres mye nyttig arbeid – spesielt på det vitenskapelige området.

– Vi vil allerede i neste uke ha første møte i en internasjonal ekspertgruppe som skal jobbe med å redusere klimautslipp fra fossile energikilder. Dette møtet vil holdes i Stockholm under vårt vertskap, sier hun.

EU har lenge hatt observatørstatus og utenriksminister Miroslav Lajkac. i det påtroppende lederlandet i EU, Slovakia, understreket hvilken stor betydning unionen legger i Arktis.

– Utviklingen i Arktis – ikke minst på miljøområdet – er like viktig for oss i EU som for de arktiske statene. Ingen andre steder kan vi se effektene av klimaendringene like tydelig som her, sier Lajkac.

Slovakia overtar lederskapet i EU i sommer, og ifølge Lajkac vil EU komme tilbake med en aktiv politikk for nordområdene.