Arctic Frontiers

Vil stenge oljekrana i nord

Den svenske moderniseringsministeren Kristina Persson vil at olje- og gassforekomstene i nordområdene bør få ligge der de ligger.

KRITISK: Sveriges moderniseringsminister Kristina Persson mener at olje- og gassreservene i nord helst bør få ligge urørte.  Foto: Tom Benjaminsen / iTromsø

NØDVENDIG: Geir Seljeseth, regiondirektør i Norsk Olje og Gass mener at utvinning i Nordområdene er nødvendig – av miljøhensyn. 

VITENSKAP: Jan Gunnar Winther, direktør i Norsk Polarinstitutt sier at det er stor enighet om at man må redusere utslippene fra fossile energikilder – men hvor det skal skje er ikke like klart. 

nyheter

– Om vi skal kunne klare å oppnå klimamålene fra Parisavtalen – da må vi kraftig redusere utslippene fra fossilt brensel. Da vil det smarteste være å la oljen og gassen i de arktiske områdene forbli uutnyttet, sier Persson til iTromsø etter at hun har holdt sitt åpningsinnlegg på Arctic Frontiers.

Ifølge henne er det maktpåliggende at forbruket av olje, gass og kull går ned og at man får større andel grønn energi.

Baserer seg på forskning

– Allerede i dag slipper vi ut altfor mye CO₂ som følge av brenning av fossil energi og noe må gjøres med det, sier Persson.

Hun sier at hennes standpunkt baserer seg på forskningsresultater og at det er stor enighet om at dempet utvinningstakt vil være et viktig bidrag.

– Jeg skjønner jo samtidig at det er en balansegang mellom ønsket om å få økonomisk vekst og miljøvern, sier hun.

Om det fortsatt skal utvinnes olje og gass i nord – da bør næringen i langt større grad ta regningen i dag. Hun mener at petrobransjen bør få ansvar for sikkerhet, infrastruktur og beredskap – og at samfunnet ikke skal trenge å betale.

Bransjen uenig

– Det er oljeselskapene som tjener penger – da er det de som bør betale for skadene ved eksempelvis en utslippsulykke, sier hun.

Geir Seljeseth, regiondirektør i Norsk Olje og Gass, er ikke uventet uenig i signalene fra den svenske statsråden.

– Hun gjør en feilvurdering. Når verden fortsatt er i stort behov av olje og gass – da er det best at man tilbyr den mest miljøvennlige oljen og gassen som finnes tilgjengelig – det vil si den norske, sier han.

– Det er forresten vi som betaler for sikkerheten innenfor olje- og gassektoren allerede, sier han.

Testlaboratorium

Direktør i Norsk Polarinstitutt–Jan Gunnar Winther–sier at det er bred enighet om at klimautslippene må ned om vi skal kunne nå målene i Parisavtalen.

– Da må vi gå over til en større andel av fornybar energi og redusere bruken av fossil energi, sier han.

Hvorvidt denne reduksjonen bør komme i de arktiske områdene ønsker han ikke å være for konkret rundt.

– Det er ikke spesielt koblet til enkelte regioner eller områder–men det er jo ikke unaturlig at en slik reduksjon også må påvirke oss og vårt nærområde, sier han.

Å redusere norsk petroleumsvirksomhet er et politisk spørsmål og det ønsker ikke Winther å begi seg inn i.

Tung norsk kompetanse

Dog mener han at det finnes enkelte forutsetninger i Norge som kanskje kunne spille inn i sterkere grad.

– Vi har en tung marinefaglig kompetanse i Norge–og Norge skulle kunne vise hvordan man tar i bruk ny og bedre teknologi med tanke på miljøvern og sikkerhet.

– Og det å gjøre det i Arktis kunne være en fordel–da ville man kunne vise til «når det funker i Arktis–da vil det funke andre steder også», sier Winther.