Arctic Frontiers

Mener norsk oljeutvinning er det mest miljøvennlige

Olje- og energiminister Tord Lien (Frp) mener svenskene ikke har noe med norsk petrovirksomhet i nord å gjøre.

MINISTER: Olje- og energiminister Tord Lien vil ikke lytte til svenske råd om å la oljen og gassen i nord ligge. 

nyheter

Den svenske moderniseringsministeren Kristina Persson gikk i går ut og ba Norge droppe videre olje- og gassprospektering i Barentshavet og nordområdene.

– Det beste er å la olje- og gassforekomstene ligge der de er. Da vil vi ikke bidra til økte utslipp av klimagasser – og vi vil lettere kunne nå klimamålene fra Paris, sa hun.

Naivt og logisk feil

Dette er ikke et budskap olje- og energiminister Tord Lien er særlig villig til å lytte til.

– Det er i beste fall veldig naiv fra hennes side. Det er totalt logisk bomskudd, dundrer han.

Ifølge ham er situasjonen omvendt. Om de tilgjengelige reservene av norsk olje- og gass blir utnyttet vil det være positivt for miljøet.

– Vi trenger energi – og verden vil i overskuelig tid trenge olje og gass. Å utvinne de norske reservene vil være lang mer miljøvennlig enn å utvinne andre reserver, sier han.

Sikkert og lønnsomt

Årsakene er ifølge Lien at olje og gass fra Nordsjøen og Barentshavet er renere, og at den teknologiske og sikkerhetsmessige standarden er mye høyere enn i andre deler av verden.

– De er også de mest tilgjengelige, noe som på sikt vil gjøre dem til de mest økonomisk lønnsomme, sier statsråden.

Han er også oppbragt over at en minister fra EU-landet Sverige går imot offisiell EU-politikk på energifronten.

EU er svært opptatt av at mer av energiproduksjonen i unionen skal komme fra naturgass – og at EU kan få sikker og langsiktig levering av gass til kontinentet.

Tror på petrofremtid

– Da kommer det ekstra skjevt ut at en minister ønsker at den største eksportøren av gass til EU ønsker restriksjoner, sier han.

Lien mener også på at olje- og gassutvinningen i nord omfattes av svært strenge sikkerhets- og miljøstandarder.

Dette er også et viktig argument for at utvinning i nord er bedre miljøpolitikk enn å la olje ligge.

Lien tror på mer olje- og gassvirksomhet på norsk sokkel i nordområdene – og tror ikke at dagens lave oljepris vil påvirke dette.

Effektivisering

– Jeg vet at oljeprisen kommer til å gå opp, selv om den neppe vil havne på 115 dollar fatet igjen. Dagens nedtur i bransjen er nødvendig – da er bransjen nødt til å redusere kostnadene og bli mer effektive, sier han.

Her kan du lese alt om Arctic Frontiers