Denne appen skal gi friskere hjerter

Er du lei av å tråkke alene på trimsykkelen hjemme? Nå skal en tromsøutviklet app gjøre treningen mer sosial.

TEST: Reidar Berg (90) testet ut appen i september da det ble satt opp sykkel på Laureng dagsenter. Snart skal det settes opp en sykkel med nettbrett og appen også på Heracleum.   Foto: Ronald Johansen

RUTER: Appen gir brukeren mulighet til å velge mellom ulike sykkelruter. 

VENNER: Man kan også sykle «sammen med» andre. Da kommer deres portrettbilder opp på skjermen. 

nyheter

For å motivere hjerte- og lungesyke til fysisk aktivitet har Norut, LHL Tromsø og tidligere Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin utviklet en webbasert app for felles, virtuelle sykkelturer.

I alle fall skal det føles som at man er på sykkeltur med andre. Prosjektet ble startet opp i 2012 som et samarbeid mellom Norut, LHL Tromsø og det som da het Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin, men som nå er omdøpt til Nasjonalt senter for e-helseforskning. Forsker Tatjana M. Burkow er prosjektleder.

– Hensikten med prosjektet var å utvikle og evaluere en type app som er tilpasset hjerte- og lungesyke, og som gir dem muligheten til å dra på felles «sykkelturer» med trimsyklene sine hjemme. Appen skal gjøre at man føler at man er på tur med andre, og hensikten med det igjen er å motivere til fysisk aktivitet hjemmefra, forteller avdelingsleder Siri Bjørvig på avdeling for m-helse på Nasjonalt senter for e-helseforskning.

Motiverende

Burkow forteller videre:

– I arbeidet har vi sett på hva som har vært gjort tidligere, vi har fått innspill fra brukerne i LHL og vi har hatt testinger av appen underveis. Vi har hatt både en fysioterapeut og en sykepleier med i arbeidet.

Nasjonalt senter for e-helseforskning har samarbeidet med LHL i mange år, og har hatt flere prosjekter sammen med dem. Også Norut har vært en viktig samarbeidspartner.

Det var gjennom samarbeid at man fant ut at appen kunne være en god idé, og dermed søkte de prosjektmidler fra Extrastiftelsen Helse & Rehabilitering.

Fellesskap

– Dette er et lavterskeltreningstilbud som vil kunne være nyttig både for hjerte- og lungesyke, men også for eldre og andre grupper. Appen har potensial for bruk av mange, sier Burkow.

Bjørvig understreker at fysisk trening er viktig for alle, men at hjerte- og lungesyke kan ha vanskelig for å delta på eksisterende tilbud.

– Med denne appen kan man gjøre noe hjemme som gir motivasjon og er litt hyggelig. Man har noen å kommunisere med, og man bygger en fellesskapsfølelse, sier hun.

Nominert

I prosjektet har man benyttet et nettbrett koblet til trimsykkel. På nettbrettet henter man opp bilder fra Google streetview, og man kan selv stille inn motstanden på sykkelen sin for å justere hvor tung økten blir. Man kan så velge om man vil sykle alene, eller sammen med en gruppe.

På skjermen vises det små portrettbilder av de andre som er med på turen, samt kart over ruten og bilder av omgivelsene man sykler i.

– Jeg synes prosjektet er kommet godt i mål med det som er laget, sier Burkow.

– Vi kjørte et pilotforsøk i Tromsø, og da fikk vi veldig god tilbakemelding fra brukerne – både på sykkelopplevelsen, på det å ha flere «sammen med seg» på turen, og på det å ha faste sykkelavtaler i kalenderen, fortsetter hun.

Prosjektfinansieringen er nå avsluttet, og i november var de som har jobbet tett med prosjektet i Oslo. Prosjektet ble nemlig én av tre nominerte til Extrastiftelsens hedersbevisning «Gullegget». Her ble prosjektet beskrevet på følgende vis: «Prosjektet er enkelt og innovativt og har lav terskel, slik at mange kan benytte det».

Håper på flere brukere

– Det var kjempeartig å bli nominert blant så mange prosjekter, sier forskningssjef Lars Vognild i Norut.

Både han og Burkow håper flere nå vil ta i bruk appen de har skapt. Den er lagt opp slik at folk selv etter hvert skal kunne lage egne sykkelgrupper, designe sine egne sykkelruter og dele dem med andre sykkelgrupper rundt om i landet.

– I hele 2015 har LHL på Dyrøy benyttet seg av appen, og der har syv-åtte personer syklet sammen to ganger i uken, forteller Vognild.

– Der har de skapt noe sosialt rundt syklingen, og de SMS-er og chatter gjerne etterpå om de fine turene de har hatt sammen.

Vognild er fornøyd med prosjektet og føler at de fikk demonstrert at konseptet er motiverende og enkelt å bruke.

– De som prøvde det var tilfredse og syntes det var mer sosialt. Vi har også satt opp sykkel med dette systemet på Laureng dagsenter, der vi har laget ti-minutters sykkelruter fra de ulike stedene de eldre kommer fra. Snart skal vi sette opp det samme på Heracleum, sier han, og understreker at systemet med andre ord kan brukes på ulike måter og mot ulike målgrupper.

– Appen kan brukes både hjemme og på senter, og er enkel å ta i bruk. Vi håper flere blir oppmerksomme på den, sier Burkow.