Vil bruke millioner på sykkelvei langs farlige strekninger

Kommunen velger å konsentrere sykkelsatsingen om færre prosjekter fremfor å spre pengene på mange små sykkeltiltak. Dermed ligger det an til å bli sykkelvei over Tromsøya langs Langnesbakken og langs Strandveien.

SYKKELTRASÉ: Sjur S.H. Melsås på vei ned i Alfheim-krysset med elsykkel. Dette blir en del av sykkeltraseen mellom sentrum og Langnes.  Foto: Tom Benjaminsen / iTromsø

FORTSETTELSE: Sjur Melsås peker oppover mot Prost Schieldrups gate hvor sykkeltrassen trolig kommer til å fortsette. 

nyheter

RÅDHUSET: Gjennom den statlige belønningsordningen er det opprinnelig satt av 63 millioner kroner i investeringsmidler og åtte millioner i driftsmidler til gang- og sykkeltiltak i Tromsø de neste fire årene. Nå ønsker kommunen å kutte kraftig i antall tiltak som opprinnelig lå til grunn da det ble søkt om støtte.

LES OGSÅ: Tromsø får 7,5 milloner til sykkelveier

Farlige strekninger

– I stedet for spre pengene utover, som betyr lite penger til alle tiltakene, ønsker vi å konsentrere midlene om færre, men bedre prosjekter, sier Sjur S.H. Melsås, arkitekt på Park og vei i kommunen.

Derfor foreslås det å gå ned fra 11 til 3 tiltak. I forslag til revidert tiltaksliste for gang- og sykkeltiltak velger kommunen å satse millionene på sykkeltrasé over Tromsøya; fra sentrum via Kirkegårdsveien, Langnesbakken og Hulderveien til Langnes, og sykkelvei med fortau langs Strandveien; fra Bjørnøygata til Coop Extra. Grunnen er at disse strekningene regnes som to av de tre farligste strekningen både for syklende og gående, og at det forventes størst økning i andelen syklister her.

LES OGSÅ: Trude (50) sykler fra Sydspissen til Kvaløya på el-sykkel

Prioriterte veier

– Alfheimkrysset er allerede påbegynt og vil bli ferdig når snøen forsvinner. Vi skal også få på plass sykkelfelt opp og ned Kirkegårdsveien, fra Prost Schieldrups gate og helt ned til Kongsbakken. På Strandveien er det strekningen fra Bjørnøygata til Coop Extra som er foreslått, og kanskje klarer vi å komme helt til krysset ved Mellomveien med midlene. En av utfordringene er 90-gradersvingen på Sydspissen, samt tilgjengelig veibredde, sier Melsås.

Også den smale Dramsveien har høy sykkelprioritet i kommunen, men det gjenstår noe planlegging før det skjer noe konkret på den strekningen.

– Det er en av de viktigste og dessverre den verste strekningen for syklende som vi jobber med å finne løsning på ved bruk av kommunale midler, og ikke gjennom belønningsordningen, sier Melsås.

LES OGSÅ: Lager ny sykkeltrasé gjennom Alfheim-krysset

Flere sykkeltellere

Kommunen ønsker også å bruke tre millioner kroner av belønningsordningen på sykkeltellere. I dag står en slik på Jaklins plass og en ved Vitensenteret.

– Vi ønsker oss sykkeltellere blant annet på Dramsveien, Strandveien, ved Prestvannet og Ringveien. Det vil gi oss informasjon som hvor mange som sykler de ulike strekningene, helt ned i antall per time. Det er statistisk gull for oss. Det gir oss klare tall om hvor vi må satse på sykkeltiltak.

Sykkeltrasé for vinterbruk gjennom Tromsømarka er foreslått lagt på is fordi det bare vil favorisere syklister som bor øverst på øya, og fordi kostnadene ved å bygge en vei som tillater vinterdrift vil bli så store at mesteparten av pengene til sykkelinfrastruktur går til denne traseen. Dessuten frykter planleggerne at store inngrep i Tromsømarka i tillegg til det eksisterende løypenettet.

LES OGSÅ: Spenstig sykkelbru over Tverrforbindelsen