Slik vurderer de sakkyndige den tiltalte mannen

De rettspsykiatriske sakkyndige peker på flere diagnoser hos tiltalte i Kvaløya-drapet, men konkluderer med at han ikke er psykotisk.

SAKKYNDIGE: De rettspsykiatriske sakkyndige, professor Knut Waterloo (til venstre) og psykiater Karl Heinrik Melle, fra rettssakens første dag. Her i samtale med rettsmedisiner Lars Uhlin-Hansen (til høyre). Foto: Tom Benjaminsen 

nyheter

 De rettspsykiatriske sakkyndige har tidligere prøvd å gjennomføre samtaler med mannen tiltalt i Kvaløya-drapene, men han skal ikke ha samarbeidet. Han ble innlagt for observasjon på Dikemark sykehus i Asker i 12 uker, hvor det ble konkludert med at han verken var eller er psykotisk – og dermed er strafferettslig tilregnelig.

Vurderte tiltaltes tilregnelighet

De rettspsykiatriske sakkyndige, professor Knut Waterloo og psykiater Karl Heinrik Melle, la i retten fram en samlet vurdering av den tiltaltes tilstand.

– Det at vi ikke har fått snakket med han gjør at vi har et dårligere grunnlag for å konkludere, uttaler Melle.

De sakkyndige vurderer innleggelsen på Dikemark som god kompensasjon for at de ikke fikk snakket med han.

– På Dikemark har de hatt fokus på tilstander som omhandler tilregnelighet, og har ikke vurdert rusdiagnoser eller personlighetsforstyrrelser, opplyser Melle.

LES OGSÅ: Mann (48) siktet for dobbeltdrap

Langvarig rusmisbruk

Waterloo og Melle har gjort en samlet vurdering.

– Det er ikke fremvist psykotiske symptomer under observasjonstiden. Det er ingen holdepunkter for at tiltalte har en psykotisk lidelse. Han anses ikke å være psykotisk nå og det anses at han ikke var psykotisk i tiden for de påklagede handlingene, konkluderer Melle.

Tiltaltes historie viser rusmisbruk siden ungdomstiden, samt store deler av hans voksne liv. I tillegg har tiltalte vært innelag på psykiatrisk sykehus flere ganger. Han er også tidligere straffedømt og har vært idømt fengselsstraff, sikring og forvaring.

LES OGSÅ: Revolveren som kan ha blitt brukt i drapene er over hundre år gammel

Ingen alvorlig psykisk lidelse

I rapporten peker de sakkyndige på dyssosial personlighetsforstyrrelse, en schizotyp lidelse og en alvorlig, omfattende rusmiddelavhengighet.

– Vi har ikke funnet holdepunkt for at han skal ha en tilstand som faller under alvorlig psykisk lidelse, konkluderer Melle.

De sakkyndige har vært til stede gjennom rettssakens første dager og har også sett videoopptak av avhør av tiltalte.

– Han har forklart seg uten følelsesmessig innlevelse, både overfor seg selv, omverden og andre i saken, påpeker Melle.

Dårlig prognose

Siden det ennå ikke har falt noen dom i den nåværende rettssaken hvor han står tiltalt for to drap, legger ikke de sakkyndige disse handlingene til grunn for vurdering av gjentakelsesfare.

– Erfaring viser liten optimisme og med hans bakgrunnsteppe er prognosen dårlig. Eventuelle behandlingstiltak må primært settes inn mot rusmiddelbruk. Gjentakelsesfaren får være opp til retten å vurdere, påpeker de.

Nektet å prate med psykolog

Ivan Nygreen, spesialpsykolog ved UNN, vitnet også for retten i dag. Han forteller at han forsøkte to ganger i august å ha samtale med den tiltalte etter forespørsel fra overlege på Dikemark sykehus, men ble avvist. Det var forsvarer Ann Turid Bugge som hadde kontaktet overlegen etter å ha forsøkt å ha samtaler med tiltalte og hun uttrykte bekymring for hans helsetilstand.

Hukommelsesproblemer

Senere ønsket derimot tiltalte samtale selv, og i oktober ble det gjennomført en samtale mellom Nygren og tiltalte.

– Pasienten beskrev at han hadde lite søvn på grunn av angst, slet med konsentrasjonen og han hadde problemer med å huske hva som hadde blitt snakket om like før.

– Har du noe oppfatning om det var reelt at han sa han ikke husket, ønsket forsvarer Bugge å vite.

– Jeg tenker det var reelt. Det virket plausibelt det han sa, svarer Nygren.

Nektet å forklare seg

Rettssaken startet mandag denne uken med at den tiltalte ikke erkjente straffskyld og at han spurte tingrettsdommeren hvorfor han var i retten. Forsvarer Bugge har fortalt at tiltalte har valgt å ikke forsvare seg på grunn av at han sliter med å huske. I retten har tiltalte benektet å ha kjennskap til de to personene han står tiltalt for å ha drept.

Vi ønsker engasjerende debatter på itromso.no. Du er velkommen til å kommentere sakene på våre sider, men vi ber deg først lese våre retningslinjer for innlegg:

×

RETNINGSLINJER FOR INNLEGG

iTromsø gjør oppmerksom på at du er juridisk ansvarlig for dine kommentarer. Dette personlige ansvaret gjelder enten du velger å kommentere i kommentarfeltene på våre nettsider eller du skriver innlegg på våre Facebook-sider.

iTromsø ønsker en åpen, saklig og engasjerende debatt. Vi oppfordrer alle til å være saklige, vise respekt for andres meninger og å holde seg til saken. Vi fjerner fortløpende innlegg som er rasistiske, sjikanøse eller på annen måte strider mot etikk eller lovverk. Du kan varsle oss her dersom du ser innlegg du mener bryter med god debattskikk.

Alle som vil delta i debatten hos oss må skrive under eget navn. Vi forbeholder oss retten til å utestenge brukere som begår grove eller gjentatte brudd på våre retningslinjer.

nyheter