Vil videreføre drivstoffavgiften

Drivstoffavgiften i Tromsø må videreføres til 2019 – ellers mangler kommunen store deler av finansieringen av oppgraderingen av Stakkevollveien.

KOSTBART: Utbyggingen av Stakkevollveien blir langt dyrere enn tidligere planlagt. Bildet er fra da planene ble presentert av nåværende og tidligere byråd for byutvikling - Ragni Løkholm Ramberg og Britt Hege Alvarsten. Foto: Ronald Johansen 

nyheter

Den ekstra drivstoffavgiften vi betaler i Tromsø – noe vi har gjort helt siden 1990 – har betalt en rekke trafikksikrings- og miljøtiltak i kommunen.

Tanken var imidlertid at avgiften skulle fjernes nå i sommer for da går tillatelsen for å kreve inn avgiften ut.

Nå vil imidlertid kommunen søke om å få forlenge innkrevingsperioden helt fram til 2019. Og det av en spesiell grunn.

Drivstoffavgiften er innbringende. I 2012 brakte den inn 63.000 kroner hver dag.

185 MILL: Å bygge blant annet gang- og sykkelveier og kollektivfelt langs Stakkevollveien vil koste - minst - 185 millioner kroner. 


Pengemangel

– Vi har ikke penger nok til å få gjennomført oppgraderingen av Stakkevollveien. Dersom vi ikke får ta inn disse pengene risikerer vi å måtte droppe deler av planene, sier leder i byutviklingskomiteen, Ingrid Marie Kielland fra SV.

Oppgraderingen av Stakkevollen handler blant annet om bygging av kollektivfelt, gang- og sykkelstier.

LES OGSÅ: Vil vurdere kørprising

Kielland får støtte fra byråd for byutvikling, Ragni Løkholm Ramberg fra Arbeiderpartiet.

– Vi har per i dag ikke de endelige tallene for hva det vil koste å oppgradere Stakkevollveien – vi har sendt ut arbeidet på anbud og har anbudsfrist den 11. mars. Først deretter vil vi vite totalkostnaden, sier hun.

NØDVENDIG: Byutviklingskomiteens leder Ingrid Kielland sier at kommunen trenger drivstoffpengene. 

Dyrere enn planlagt

Det er imidlertid klart at oppgraderingen blir en god del dyrere enn det som først lå til grunn da planene ble vedtatt. Da trodde man at regningen ville havne på cirka 117 millioner kroner. Nå tror kommunen at totalkostnad vil ende på i overkant av 185 millioner kroner – altså nesten 70 millioner kroner mer.

I fjor fikk kommunen inn 30 millioner kroner på Drivstoffavgiften.

– Bensinavgiften vil være nødvendig for at vi ikke skal miste fremdrift på Stakkevollveien, sier Ramberg.

Ingrid Kielland sier at avgiften kun vil være midlertidig.

– Det er en avgift som er populær lokalt, men som ikke er godt likt fra de sentrale myndighetene. Vi har derfor som ambisjon at vi skal kunne fase dem ut med såkalte belønningsmidler, sier hun.

ANBUDSRUNDE: Byråd Ragni Ramberg sier at kostnaden for oppgraderingen vil være kjent etter 11. mars. Da går anbudsfristen ut. 

Lover å fjerne avgiften på sikt

Slike belønningsmidler vil med andre ord overta om og når de blir bevilget.

– Da fjerner vi drivstoffavgiften, sier Kielland.

Tidligere byråd for byutvikling, Fremskrittspartiets Britt Hege Alvarstein, sier at hun i utgangspunktet ikke liker avgiften – men at den i mangel på noe bedre er spiselig.

– Det har vist seg at den fungerer og det er en grei måte å få inn penger på – når man må, sier hun.

Byutviklingskomiteen behandlet saken om drivstoffavgift i tirsdagens møte, og det ble bestemt at man ønsket at kommunen søker om videreføring.