Vil ha flere fra næringslivet med på styrking av kultursektoren

Kunstmuseet og Vitensenteret mottok først tilskudd fra private aktører. Så kom staten på banen og ga de 25 prosent ekstra.

EKSTRA TILSKUDD: Geir Winther (Frp), Helga Marie Bjerke (KrF), Irene V. Dahl (V), Kent Gudmundsen (H), Nordnorsk Kunstmuseums nye direktør Jerémie McGowan og Mona Holmø fra Vitensenteret. Fredag møtte de opp for å fortelle at Tromsø-institusjonene får ekstra tilskudd fra Kulturdepartementet. 

nyheter

Kulturdepartementet tildeler i år et tilskudd på 465.834 kroner i gaveforsterkning til to kulturinstutisjoner i Troms – Nordnorsk vitensenter og Nordnorsk kunstforening. Gaveforsterkningsordningen går ut på å styrke pengegaver fra private aktører og stiftelser. Pengegavene får et statlig tilskudd på 25 prosent av beløpets størrelse, og ordningen ble innført i 2014 med hensikt om å skape mer privat finansiering av kulturlivet. I 2016 er ordningen på 45 millioner kroner.

– Det er en viktig ordning for oss, fordi den rører et viktig prinsipp som går ut på at hele samfunnet skal bidra i et spleiselag for å få maktspredning i kultur- og kunstsektoren, sier stortingsrepresentant Kent Gudmundsen (H).

Mottar penger

Fredag møtte politikere fra de borgerlige partiene opp sammen med Nordnorsk Kunstmuseums nye direktør Jerémie McGowan og Mona Holmø fra Nordnorsk vitensenter for å fortelle at de to Tromsø-institusjonene har fått styrket sine pengegaver. Nordnorsk vitensenter mottar 195.000 kroner fra Kulturdepartementet, og Nordnorsk Kunstmuseum får 270.000 kroner.

– Vi er veldig stolte og glade for å få pengene, først det første tilskuddet og nå dette tilskuddet fra regjeringen. Vi jobber hardt for å få inn private penger og donasjoner, sier McGowan.

Kunstmuseet skal bruke pengene på forskning, formidling, innkjøp av kunst, samt etablering av et såkalt «artist-in-residence»-program på Svalbard.

Oppruster planetariet

Holmø fra Vitensenteret forteller at de nå endelig kan se på mulighetene til å pusse opp planetariet.

– Planetariet fra 1989 trenger sårt en opprustning, og disse midlene skal vi bruke på det. Vi trenger mer penger, men nå kommer vi en god vei, sier hun.

Passende nok ble Vitenssenterets budsjett lagt fram samme dag som dette tilskuddet ble offentliggjort.

Vil ha flere på laget

Gudmundsen forteller at de nå håper at andre i det private næringslivet kjenner sin besøkelsestid.

– Det er store, men få aktører som bidrar. Vi ønsker å få med flere til å bidra for å skape dette spleiselaget. Vi håper at de store private bedriftene i regionen vil bidra, sier han.

Det er Sparebanken Nord-Norge og Canica Kunstsamling som har bidratt med mest kapital i tilskuddene. For å fortsette å styrke ordningen, vil politikerne at bedrifter og næringsliv tar den i bruk.

– Sammen kan vi styrke institusjonene i landsdelen ved at staten, private aktører og kulturlivet kommer sammen, sier Gudmundsen.