Redder presteutdanning og nå skal de gjøre yrket attraktivt

Nordnorsk kirkeliv spytter inn halvannen million i reklamepenger for å få flere til å bli prest. UiT snur i saken – og beholder teologiutdanningen som lenge har slitt med få søkere.

PRESTEREKRUTTERING: Nordnorsk kirkeliv trenger flere som vil utdanne seg til å bli prest i Tromsø. Bildet viser prest Bjørn Lian som konfirmerer en ung gutt på Ringvassøya. Foto: Ronald Johansen 

nyheter

BREIVIKA: På grunn av svak rekruttering til teologiutdanningen ved UiT–Norges Arktiske universitet, sto presteutdanningen i fare for å bli lagt ned. En massiv mobilisering fra kirka og halvannen million i rekrutteringspenger gjorde at fakultetsstyret ved UiT nylig valgte å beholde studiet som gir full presteutdanning i nord.

– Vi er både lettet og glade for avgjørelsen, men samtidig er det et stort arbeid som venter oss nå. Alle som er involvert i kirkelige aktiviteter må engasjere seg for å få flere til å utdanne seg til presteyrket i nord. Om alle tar én rekrutteringssamtale med noen som kunne tenke seg å bli prest, så er vi godt på vei, sier rektor Stig Lægdene ved Kirkelig utdanningssenter i nord (KUN).

Les også: Studie ved UiT kan bli historie.

Lokker med stipend og studietur

KUN som står for den praktisk-teologiske ettårige delen av det seksårige teologistudiet ved UiT, møter fredag fakultetsledelsen for å diskutere veien videre.

– Vi tilbyr oss å lede rekrutteringsprosjektet som skal gå over tre år. Nå må vi diskutere hvordan vi skal rekruttere flere studenter, om vi skal tilby stipend eller spennende studieturer i tillegg til større reklamekampanjer. Kirka har vært bakpå når det gjelder rekruttering og vi ser at vi ikke har samarbeidet tett nok. Denne prosessen har imidlertid tvunget oss sammen, der vi nå må sørge for å være synlige på alle de arenaene hvor både unge og voksne mennesker med kirkelig tilhørighet er, sier han.

Bred mobilisering

I tillegg til KUN, har begge biskopene i de nordligste bispedømmene, det øvrige kirkelivet, samt en rekke andre aktører fra nordnorsk kultur- og næringsliv, engasjert seg etter at det sist høst ble kjent at UiT vurderte å legge ned teologiutdanningen, som i samarbeid med KUN har tilbudt full presteutdanning siden 1998. Studiet har hatt få søkere, men Lægdene tror at potensialet er større. Ved KUN har de utdannet 20 prester de siste to årene, der mange kommer sørfra–og reiser hjem igjen. Det vil de nå endre.

– Svak rekruttering til presteyrket er en utfordring i hele landet. Det er viktig å utdanne prester som kjenner til nordnorsk og samisk kirkeliv, som blant annet er annerledes fordi læstadianismen fortsatt er sterk i nord. Da er også sjansen større for at de ferdigutdannede prestene velger å bli i nord, hvor det er prestemangel. Nå må vi alle mobilisere for å få flere søkere slik at vi får et mangfold i presteyrket, sier Stig Lægdene.