Sier ja til omdiskuterte boliger i nordbyen

Byrådet gir utbygger Totalrenovering dispensasjon fra reguleringsplanen for området i nordbyen der de vil bygge tre omdiskuterte boliger.

GIS DISPENSASJON: Totalrenovering gis dispensasjon fra reguleringsplanen for området i nordbyen. De tre boligene skal huse ti leiligheter. Illustrasjon: Totalrenovering 

nyheter

Totalrenovering planlegger å bygge tre bygg med til sammen ti boliger i bakgården til et annet prosjekt i Storgata – fra krysset ved Arbeidergata til Seminargata.

Dette «bakgårdsprosjektet» var opprinnelig med i disse planene, men utbygger trakk de tre husene ut av planene etter kritikk fra naboer og planmyndigheter. Torsdag ble den omstridte boligsaken lagt fram i byrådsmøtet.

Les også: Fylkesmannen avviser naboklage i sentrum

Positiv

Byråd for byutvikling, Ragni Løkholm Ramberg mener boligprosjektet er et positivt løft for området.

– Jeg forstår naboenes innsigelser, men jeg ønsker en utvikling i dette området, uttalte hun under byrådsmøtet.

Prosjektet har skapt en omfattende diskusjon, spesielt på grunn av kritikken som gikk på at de tre byggene var for store og at de ble lagt for tett opp mot naboene i Rektor Steens gate.

Les også: Omstridt utbygging ender trolig hos fylkesmannen

Uenige

Byråd Jens Ingvald Olsen mener boligene bør plasseres med større avstand til naboene. Han foreslo under møtet en minsteavstand til nabogrense mot vest på fire meter. Det var ikke Ramberg enig i.

Hun dro fram lagerbygget som tidligere lå på tomta. Ifølge Ramberg lå bygget helt inntil tomtegrensa. Byråd Gunhild Johansen støttet Olsens forslag, men forslaget ble nedstemt.

Les debattinnlegget: «Totalrenovering gjør som de vil, og får det som de vil. De bruker alle midler.»

Gis dispensasjon

Under byrådsmøtet ble det formelt vedtatt at Totalrenovering gis dispensasjon fra den gjeldende reguleringsplanen for området – både når det gjelder nærhet til naboer og byggehøyde.

Før det legges fram tillatelse til igangsetting for boligene må det gjennomføres deling slik at tomtearronderingen blir i samsvar med byggeprosjektet.