Ber politiet om bistand i skytebanesaken

I et brev til politimesteren i Troms ber finansbyråd Jens Ingvald Olsen om bistand i skytebanesaken. Her ber byråden om hjelp til å kartlegge saken, i tilfelle politiet skulle ha noe dokumentasjon.

Finansbyråd Jens Ingvald Olsen ønsker hjelp fra politiet. 

nyheter

– Er politimesteren kjent med at politiet har behandlet sak angående søknad til godkjenning til etablering av leirdue- og pistolbanen i Tromsdalen? spør Olsen.

LES OGSÅ: Bygget til tross for kommunalt "nei"

Videre i brevet skriver han at kommunen er i gang med å kartlegge hvilke avtaleforhold, tillatelser og forpliktelser som gjelder for de ulike partene i skytebanen.

Han skriver videre at det etter plan- og bygningsloven skal foreligge en reguleringsplan for etablering av skytebaneanlegg og at det var krav om reguleringsplan da skyteaktiviteten ble etablert, men at det ikke foreligger reguleringsplan der gjeldende område i Tromsdalen er avsatt til skytebane.

LES OGSÅ: Krever å se alle papirer i skytebanesaken