Slik vil han få på plass lyntog fra Trondheim til Tromsø

SVs Torgeir Knag Fylkesnes gir ikke opp drømmen om lyntog i nord – til tross for en slunken nasjonal transportplan. Nå trenger han en bred nordnorsk allianse for å overbevise regjeringen.

GIR IKKE OPP: Stortingsrepresentant Torgeir Knag Fylkesnes (SV) mener at alle ambisiøse prosjekter må forankres regionalt om man skal få gjennomslag hos sentrale myndigheter. – Lyntog i nord vil være samfunnsøkonomisk viktig for hele landet, sier han. Foto: Tom Benjaminsen 

nyheter

Tidligere denne uken kom fagetatene med sine innspill til nasjonal transportplan (NTP), som gjelder for tolv år for transport i Norge, og som legger føringer på hva regjeringen skal satse på av samferdselsprosjekter fra 2018. Fylkespolitikere og opposisjonspolitikere har denne uken kritisert planen for å utelate Nord-Norge i samferdselssatsingen, og en skuffet stortingsrepresentant Torgeir Knag Fylkesnes (SV) sier at det var som forventet.

– Dessverre er Nord-Norge plassert helt i periferien i NTP og det er en lite ambisiøs plan som går ut på å bygge mest der det bor flest folk. En slik tenkning vil systematisk hindre en satsing på infrastruktur i Nord-Norge. Jeg er redd for at Nord-Norge blir plassert på sidelinjen med denne regjeringen, sier han.

LES OGSÅ: – Må utrede jernbane

Samlet Nord-Norge

Flere partier har tatt til orde for å utrede muligheten for jernbane i nord, men SV mener at det er et feil utgangspunkt. I stedet må man tenke nytt, og har lansert ideen om en høyhastighetsbane fra Trondheim til Tromsø, med mulig forlengelse til Russland via Finnmark, i samarbeid med Norsk Bane AS. Fylkesnes håper at det også vil være landsdelens innspill når nasjonal transportplan skal på høring. Nå starter arbeidet med å få flest aktører med.

– Vi kan ikke lenger bare kreve omkamp om utredningene som allerede er gjort på 90-tallet, da blir vi bare avfeid. Det må utvikles et nytt og spennende prosjekt som vil være samfunnsøkonomisk viktig for hele landet i et langsiktig perspektiv. Om et samlet Nord-Norge mener at dette er noe man bør se nærmere på, så vil det være merkelig om nasjonale myndigheter ikke er villig til å utrede det som et alternativ. Det vil være det samme som å vise fingeren til nord, sier stortingsrepresentanten.

Moderne prosjekt

Fylkesnes som nå jobber med en søknad om støtte til utredning av lyntogprosjektet, sier at det er positive toner fra flere hold om jernbane i nord. Han er imidlertid redd for flere internt i landsdelen vil nøye seg med å bare kreve utredning av eksisterende banenett.

– Det har skjedd mye innen jernbane siden sist vi diskuterte Nord-Norgebanen seriøst. Om ti-tyve år vil alle nye jernbaneprosjekter være lyntog og vi må være forberedt på en slik utvikling. Det er ikke å fjonge seg, det er langsiktig planlegging, sier han.