Kommunen søker ansatt i mindre enn 1 %-stilling

Her vil de ikke ha noen som kun er ute etter lønna.

SOMMARØY: Det er Sommarøy deltidskorps som søker to nye brannkonstabler.   Foto: Lars Åke Andersen/skjerdump

nyheter

Den noe spesielle jobbutlysningen gjelder ledig stilling for to brannkonstabler i deltid – 0,96 prosent – på Sommarøy.

– Ja, er ikke det ei gedigen stilling? Her er det ikke noe tull, sier Kjell Ove Hveding, leder i Sommarøy deltidskorps, når iTromsø slår på tråden.

Lokalt engasjement

Han forklarer at de to eldste i korpset gir seg – og at de dermed trenger to nye inn i den lokale redningsenheten.

– Nei da, over til alvor så trenger vi to nye i korpset vårt. Vi skal være en gruppe på tolv og vi ønsker folk, gjerne unge folk, fra nærområdet som har lyst til å gjøre en innsats for lokalsamfunnet.

Hveding forklarer den lave stillingsprosenten slik.

– Alle hos oss har andre jobber og stillingsprosenten på 0,96 prosent utgjør kun minstekravet vi har til lovpålagte øvinger gjennom året. Utrykninger kommer i tillegg.

Direktører og snekkere

I annonsen skriver Tromsø kommune at stillingen gjerne må kombineres med ordinært arbeid. Og det er en sammensatt gjeng som deltar i enheten.

– Vi har fiskere, bussjåfører, fiskeriarbeider, snekkere, direktører, båtkapteiner og folk som pendler til jobb i byen, som er disponibel på kveld- og nattetid. Selv er jeg hotellvert. Det er flott å være så sammensatt, det er det som er så spennende. Vi har god spredning og ulik kompetanse. På brannsiden er jo åtti prosent av jobben på nattetid og på utrykning er vi i snitt 6–7 mann som rykker ut, forklarer den lokale lederen.

Av stillingsannonsen kommer det fram at ved godkjenning som røykdykker, øker stillingsprosenten til 1,44 prosent.

Ikke for lønna

Han har et bilde på hvem de ønsker med i troppen.

– Det blir full opplæring til de som får jobben. Vi håper på noen lokale folk som vil yte litt for lokalsamfunnet og er genuint interessert, og kanskje gjerne noen fra Brensholmen – siden vi har få der. Drivkraften her er hjelp til selvhjelp og vi skaper trygghet, vi vet vi utgjør en forskjell og det viktigste for oss er å sørge for at liv ikke går tapt når uhellet er ute, sier Hveding.

– Vi vil ikke ha noen som gjør det bare for lønna, da blir vi skuffa, legger han og ler.

– Ja, for hva er egentlig lønna for en 0,96-prosentstilling?

– Nei, det vet jeg ikke helt. Det er så lite at vi merker det ikke. Men vi har berget liv de siste årene og vi gjør et veldig meningsfylt arbeid, selv om det ikke akkurat er noe du blir rik av.

Hveding forteller at brannenheten dekker området fra Kattfjorden til Greipstad, med omtrent 1000 innbyggere. Brannkorpset har godt med utstyr, blant annet en brannbil, hjertestarter og andre hjelpemidler, men har én ting på ønskelista.

– Vi har også en god del bærbart utstyr, som vi håper vi kan få på plass i en ny redningsbil. Vi er i dialog med kommunen for å få dette på plass. Vi trenger et kjøretøy til.