Nye, mykere regler for skolefri

Kommunen ønsker å lempe på kravene for å få fri fra skolen – to år etter at nye og strengere regler ble innført.

FRAVÆR: Elever som tas ut av skolen for å eksempelvis dra til Syden utenfor de vanlige ferieperiodene har ført til strengere fraværsregler over hele landet. Men nå lemper Tromsø på kravene.  Foto: privat

UNDERVISNING: Nye regler for skolefri legger opp til at det er den enkelte elevs undervisningssituasjon som skal styre permisjoner. 

STRENGERE: Daværende byråd Anna Amdal Fyhn innførte nye og strengere regler for skolefri i 2014. Her sammen med rektor på Langnes skole, Breit Aasmo. 

NYE REGLER: Byråd for utdanning, Brage Larsen Sollund, vil ha nye regler for skolefri i kommunen. 

nyheter

I senere år er det blitt vanligere for foreldre å ta sine barn ut av skolen for kortere og lengre perioder på andre tidspunkt enn de vanlige ferieperiodene.

I mange kommuner har man derfor prøvd å innskjerpe reglene for å hindre for stort fravær – som man har ment har gått ut over undervisningen.

Les mer: Elever i Tromsø får mindre skolefri

I Tromsø ble strengere reglene for skolefri innført i 2014 av daværende skolebyråd Anna Amdal Fyhn.

Ikke nådd målene

Da var begrunnelsen at det skulle gi større likhet mellom skolene – og at fraværet fra undervisning skulle reduseres.

– 20 prosent av elevene har minst én permisjon i løpet av skoleåret, altså fri utenom de ordinære fri- og feriedagene. Det synes jeg er mye, sa Fyhn til iTromsø den gang.

Etter to år skal imidlertid reglene mykes opp ettersom målene ikke er oppnådde.

Tilbakemeldinger fra rektorene ute på de forskjellige skolene er nemlig at man ikke har klart å samkjøre permisjonsreglene på en god måte.

Les mer: Slik lærer elevene mer og mobber mindre

Ikke mulig å håndheve

– De synes ikke at det har vært mulig å håndheve reglene på en god måte. Det har vært veldig vanskelige regler å forholde seg til, og de har vært nødt til å bruke veldig mye tid på søknadene, sier undervisningsbyråd Brage Larsen Sollund.

Byrådet i Tromsø skal nå behandle en sak der det legges opp til en liberalisering av – og opprensing i – fraværsreglene.

Blant annet er det fjernet en rekke punkt for hva man kan og hva man ikke kan søke fri for.

Dropper begrensninger

Eksempelvis er punktet om at man IKKE kan søke fri for ferie tatt bort. Det samme gjelder punktet om at man kan søke fri for deltakelse i idrettsstevner, politiske møter og andre aktiviteter av «regional, nasjonal og internasjonal karakter».

- Vi ønsker ikke en oppramsing av hva man kan og ikke kan gi fri for – å lage en slik spesifisering er ikke heldig, sier Sollund.

Begrunnelsen til å droppe ja- og neipunkter er at man isteden skal se på helhetsbildet for den enkelte elev, og la det være retningsgivende.

Les også: Kommunen nekter Bockelie å henge opp mosaikkhanen på skolen

«Forsvarlighetsprinsipp»

Ifølge Sollund vil det ikke bli fritt fram for fri utenfor ferieperiodene. Blant annet beholdes grensen på ti dager i løpet av skoleåret.

– Jeg er av den oppfatningen at man skal være på skolen så langt det lar seg gjøre – det er der undervisningen foregår. Men vi må også ha fornuftige regler i kommunen, sier Sollund.

I saksfremlegget til byrådet står det derfor «Det er forsvarlighetsprinsippet ut fra elevens læring som bør være relevant for om en permisjon skal innvilges eller ikke og ikke aktiviteten/formålet».

- Det skal ikke bli lettere å få fri, men vi fokuserer på det vi mener er viktigst – elevens læring og hvor mye fravær eleven har fra før, sier Sollund.

Også i det nye regelverket vil foreldrene ha ankemulighet dersom skolen sier nei til permisjon.