Opposisjonen vurderer mistillit mot byrådet

Opposisjonen vurderer å fremme mistillit etter høringen i finans- og næringskomiteen.

- KREVENDE: Byrådsleder Kristin Røymo karakteriserer høringen som "krevende". 

nyheter

Etter høringen om pressemeldingsskandalen er opposisjonen bare mer overbevist om sakens alvor.

Jonas Stein og Erlend Svardal Bøe sto i spissen under høringen. Stein oppsummerte høringa slik:

– Byrådsleder, finansbyråd og medierådgiver Stein Fredriksen har ikke lest regnskapsdokumentet fra administrasjonen, men bare forhold seg til hovedtall når de skrev pressemeldingen. Det er alvorlig. Kommunikasjonssjefen har også bekreftet at skandalen har vært skadelig for Tromsøs omdømme. Det er også svært kritikkverdig at det tok 30 timer fra feilen ble oppdaget til det ble sendt ut en korrigering. Jeg hadde forventet mer ydmykhet fra byrådet, og en mer uforbeholden beklagelse, sier Stein.

Tillitsbrudd

Høyres Erlend Svardal Bøe beskriver hendelsen som et tillitsbrudd.

– Vi blir nå nødt til å vurdere hva vi skal gjøre etter dette tillitsbruddet. En av tingene vi må vurdere er mistillit, for tilliten vi har til byrådet er nå borte. Byrådet har vært mer opptatt av politisk spinn med mål om å villede media og befolkningen, enn å presentere regnskapet korrekt, sier Bøe.

Stein er ikke imponert over posisjonen som kritiserte det forrige byrådet for ikke å lytte til administrasjonen.

– Byrådet hører visst bare på faglige råd når det passer dem, sier Stein.

Røymo: – Krevende høring

Byrådsleder Kristin Røymo har vært i hardt vær under høringen.

– Dette har vært en krevende høring. Men det er bra den ble gjennomført, slik at vi får klarhet i hendelsesforløpet.

– Opposisjonen beskriver dette som et tillitsbrudd, og sier de vurderer mistillit. Hva tenker du om det?

– Det er ikke artig å være den som har hovedansvaret for at det har skjedd. Vi må nå jobbe for å gjenopprette den tilliten, byrådet sitter tross alt på nåden til kommunestyret og er da avhengig av tillit, sier Røymo.

Medierådgiver

Røymo vil først ikke svare på om hun enda har tillit til Stein Fredriksen som skrev om den opprinnelige pressemeldingen .

– Stein Fredriksen sier han har vurdert sin stilling. Har du vurdert hans stilling? Og har du enda tillit til han?

– I gjennomgangen av hendelsesforløpet har vi fått klarhet i hvor svikten er. Det er tydelig for oss at det har vært en misforståelse om begrepsbruk. Det har vi nå avklart.

– Hva med Fredriksens stilling? Har du enda tillit til han?

– Jeg har ikke vurdert hans stilling, og jeg har fremdeles tillit til Stein Fredriksen, sier Røymo.