Endrer rutiner for økonomisk rapportering

Byrådet vedtok torsdag å endre rutinene for den økonomiske rapporteringen i kommunen.
nyheter

– Tidligere har enhetslederne i kommunen rapportert månedlig til budsjettavdelingen. Nå blir det endret til kvartalsvis rapportering. Det vil lette trykket på dem som fram til nå nærmest har rapportert kontinuerlig. Vi ønsker heller en bedre kvalitet på rapporteringen, sa Jens Ingvald Olsen, byråd for finans, under møtet.

LES OGSÅ: Byrådet utsetter behandlingen av ny Kvaløy­forbindelse

Det er i 2016 lagt opp til fire rapporteringsmåneder. Dersom det fremkommer avvik ved den økonomiske rapporteringen, skal «problemet identifiseres og korrigeringstiltak iverksettes», heter det i vedtaket.