Bruker bildebevis i bitter kloakkstrid

Ann Rita og Kristian Eines tar bilder i bruk for å dokumentere at naboens kloakkanlegg ikke fungerer som det skal. Nå truer forurensingen ekteparets drikkevannskilde.

beviset: Dette og flere andre bilder brukes som bevis på at kloakkanlegget til naboene ikke fungerer som det skal. Blant annet smelter oppvarmet vann snøen. Foto: Privat 

Kloakkstriden
  • To søstre bor vegg i vegg i Sandneshamn på Kvaløya.
  • I 1986 bygde broren, Gunnar Kristiansen, på eiendommen. Huset ble i 2000 solgt til søsteren Ann Rita Eines og ektemannen Kristian Eines.
  • Huset til Hanne Kristiansen og ektemannen Øistein Karlsen sto ferdig i 2008.
  • Både vann og avløp, kommunens Kontrollutvalg, Nord-Troms tingrett og fylkesmannen har håndtert saken.

klage: Advokat Tom Lunde har sendt en ny klage til kommunen etter at hans klienter har avdekket kloakk på overflaten av deres eiendom. Foto: John Strandmo 

nyheter

Det er kun kort tid siden tingretten konkluderte med at Hanne Kristiansen og Øistein Karlsen måtte tilkjennes erstatning på grunn av gravingen som Eines hadde foretatt på egen eiendom.

Det forårsaket setninger i grunnen med påfølgende skade på naboenes avløpsrør.

Les mer: Fikk erstatning av nabo

Ny klage

Nå har saken tatt en ny vending. Gjennom sin prosessfullmektig, advokat Tom Lunde, understreker ekteparet Eines at de ikke vil prosedere saken i media. Men i en klage Lunde har sendt til Vann og avløp kommer det fram at ekteparet er sterkt bekymret for at lekkasjene skal forurense brønnen deres.

– Som følge av det måtte mine klienter avlyse et planlagt besøk av barnebarn i frykt for smitte med alvorlige konsekvenser, skriver advokaten i klagen.

Les mer: Ny søskenstrid om kloakklukt

Les mer: Truer likevel med dagmulkt

Bildebevis

Med klagen har Ann Rita og Kristian Eines lagt ved en rekke bilder som tydelig viser forurensning:

– De første tegnene kom ved at snøen smeltet der oppvarmet avløpsvann kom fram. Deretter kunne mine klienter avdekke avleiringer på bakken – tydelige tegn på at det var kloakk som kom for dagen.

Les mer: - Vi er blitt syndebukker

Ny befaring

Tom Lunde oppfordrer leder ved Vann og avløp, Geir Helø, til å ta en ny befaring på eiendommen.

– I klagen til Kristiansen og Karlsen blir det hevdet at rørskaden er utbedret. Så langt har vi ikke mottatt noen dokumentasjon på det, understreker prosessfullmektigen.

- Må bo midt i skitstanken

Mye verre

Han presiserer også at dagens forurensning er langt verre enn tidligere.

– Eneste løsning er at naboene kobler sitt avløp på røranlegget til mine klienter. Det vil kreve gravearbeid, men gjøre sitt til at Eines blir kvitt et problem og berger drikkevannet sitt. I motsatt fall kan konsekvensene bli betydelige, sier Tom Lunde i brevet til kommunen.

Har nektet

Leder Geir Helø sier at saken skal behandles i klageutvalget med det første.

– De bildene som Eines nå legger fram, viser med all tydelighet det vi hele tiden har hevdet: Kloakkanlegget er ikke etter forskriftene og lekker. Derfor er det fra vår side gitt et nytt pålegg om utbedringer.

– Når det gjelder utfallet i klageutvalget, er jeg overbevist om at konklusjonen blir slik Vann og avløp hevder, sier Helø.