Millionkostnader på enormt energiforbruk

I delkravet som gjelder energi og avskjerming, ligger også et enormt overforbruk av strøm.
nyheter

Advokat Ole-Martin Jensen gjorde retten kjent med at posten for oppvarming og nedkjøling av det nye bygget var betydelig. Utgiftene ble sånn sett et tap for Kræmer Eiendom AS. Totalt forlanger selskapet 1.745.000 kroner for disse manglene.

LES OGSÅ: - Kræmer fikk det de har betalt for

Unormalt høyt

Ifølge Jensen konkluderer beregninger selskapet har fått utarbeidet, at forbruket skal ligge på 120-150 kilowatt per kvadratmeter i året.

– I vårt tilfelle startet første driftsår med 283 kilowatt. Deretter sank det etter hvert som byggherren fikk utført tiltak for å få forbruket ned. Men fortsatt er ikke målingene for 2015 tilfredsstillende og ligger langt over det som forventes, presiserte prosessfullmektigen.

For dårlig

Advokaten er av den oppfatning at Consto AS, som totalentreprenør, har opptrådt grovt uaktsomt når avvikene er så store. Derfor er de erstatningsmessig ansvarlig for de merkostnadene Kræmer Eiendom AS er påført.

Hans kollega, advokat Kristoffer Schiele, trakk også fram andre feil ved bygget - brannsikring og lekkasjer - som Consto ikke har utbedret. Han nevnte også brekkasjer på gulvfliser som ikke er lagt forskriftsmessig.

Her er Consto av den oppfatning at skadene skyldes bruk av tunge traller hvor hjulene har stått for brekkasjene. De vil derfor ikke etterkomme kravet.