De eldre – en salderingspost for NAV?

Da har NAV nok en gang funnet en måte å spare penger på som går ut over de eldre. Ved å stoppe utbetalingsmeldinger pr post skal man altså spare mye penger. 
nyheter

Allerede nå fra april skal alle de som har en digital signatur , enten ved å ha digital postkasse, eller ved å være inne på Altinn, få sine månedlige utbetalingsmeldinger om pensjonen på nettet. Dette får de uavhengig om de har reservert seg mot digital post eller ikke.

Har man ikke en slik digital signatur, vil man få tilsendt utbetalingsmelding pr post inntil videre. På spørsmål til NAV om hvor lenge ” inntil videre ” er, så er svaret innen utgangen av 2016.

Det vil si at de som ikke har tilgang til internett og pc ikke lenger vil ha noen mulighet til å sjekke hva man får i pensjon hver måned. Vi snakker om mennesker som gjennom et helt liv har følt trygghet i å følge med i sine månedlige utbetalinger på lønnsslipp eller utbetalingsmeldinger.

Forlanger myndighetene at enkelte grupper pensjonister skal gå til innkjøp av pc og betale nett-tilgang, bare for at NAV skal spare penger? Det er ikke alle som har mulighet til det. Man kan bruke bibliotekene er svaret fra NAV på dette spørsmålet. Svaret røper en manglende innsikt i leveforholdene i distriktene. For mange er det ofte lange avstander og dårlig kommunikasjon til nærmeste bibliotek.

 Nå må myndighetene og den ansvarlige statsråden; Anniken Hauglie tenke seg om en gang til. Dette kunne vært løst på en smidig og skikkelig måte, ved å la dem som ikke har digital signatur få beholde sin utbetalingsmelding pr post. Det handler om respekt og forståelse for eldre mennesker.