Vi gi kirkene ny profil

Tromsø kirkelig fellesråd tar i bruk nye virkemidler for å profilere og gjøre byens kirker og menigheter mer synlige.

piktorgram: IT-ansvarlig Roy Einar Eilertsen (til venstre) og kirkeverge Nils Opsahl i Tromsø kirkelig fellesråd med forslag til piktogram for byens kirker. Foto: Kjetil Vik 

Tromsøkirkene i tall

74 prosent av Tromsøs befolkning er medlem i Den norske kirke

272 utmeldinger, 22 innmeldinger

53.560 personer deltok på gudstjenester (1.194 færre enn i 2014)

485 gudstjenester (– 15)

531 personer ble døpt (+ 20)

485 ungdom ble konfirmert (– 29)

92 brudepar ble gift

390 begravelser, av dem 139 kremasjoner og 251 kistebegravelser

Cirka 20.000 nattverdsoblater delt ut

Rundt 680-700 konsert- eller kulturarrangementer, med rundt 75.000 besøkende

Kilde: Årsmelding 2015 for Tromsø kirkelige fellesråd

nyheter

Nils Opsahl, som tiltrådte som byens nye kirkeverge rett før jul, har valgt en offensiv strategi for å løfte menighetsarbeidet fram i lyset. Han går ikke av veien for verken å bruke såkalt content marketing, nettannonsering eller godt synlige avisannonser, for å bli lagt merke til.

Økt interesse

– Jeg ønsker ikke å legge meg opp i menighetsarbeidets innhold, men mitt ønske er å bruke kompetansen min på hvordan vi skal vise oss fram i offentligheten. Jeg ønsker at folk skal se hva vi holder på med, i større grad enn tidligere, sier Opsahl.

LES OGSÅ: Kremasjon er blitt mindre tabubelagt

Resultatet av nysatsingen er målbar etter bare ei uke. Ved å sammenligne besøket på kirkelig fellesråds hjemmeside helga før og helga etter at nettannonsering ble tatt i bruk, viser en klar tendens.

– Det har vært en formidabel økning, slår kirkevergen fast, og får støtte av IT-ansvarlig og personalkonsulent Roy Einar Eilertsen.

– I uke 15, fredag til søndag, hadde vi 3.803 sideoppslag og 522 unike besøkende. I uke 16 var tallene for samme periode 4.852 sideoppslag og 702 unike besøkende. Det er en meget overbevisende statistisk signifikant utslag, altså utenfor alle feilmarginer og naturlige svingninger man skulle kunne forvente, sier Eilertsen.

Content marketing

Tromsø kirkelig fellesråd satser både på nettannonsering og avisannonser i byens aviser. Annonsene er bevisst plassert sammen med kulturannonsene til HT, kinoen og Kulturhuset.

– Før helga er det gudstjenester som primært profileres, mens på mandager er det diakonale tilbudet gjennom uka som markedsføres. Vi har bannerannonser på nett og skal også kjøre fem content marketing-annonser (også kalt annonsørbetalt innhold, red.anm.), som ledd i den nye profilstrategien for kirkene og menighetene. Poenget er at det skjer enormt mye i kirkene, et arbeid som er viktig å synliggjøre, sier Opsahl.

LES OGSÅ: Nils Opsahl blir ny kirkeverge

Han viser til blant annet Tromsdalen kirke med sine 550 konserter og Tromsø domkirke med sine 91 konserter i 2015.

– Jeg er opptatt av vi skal synes og å få fram mangfoldet. I dag har gudstjenestene på søndagene hovedfokus, noe det vil fortsette å være i lang tid fremover, men vi må også ha fokuset på arbeidet som gjøres for barn, unge og pensjonister i regi av kirkene.

Kirkepiktogram

Som et ledd i profileringsarbeidet har kirkevergen fått utarbeidet piktogrammer for hver enkelt kirke. Arbeidet er foreløpig på skissestadiet, men kirkevergen håper å få tilslutning fra menighetsrådene til det.

– Vi har laget et konsept, som så vidt jeg, vet vi er først ute i landet med. Tanken er at hver kirke får et gjenkjennelig piktogram med et kors, som skal bidra til å bygge identitet rundt hver kirke, sier kirkeverge Nils Opsahl.