Utvalg krever gransking av skytebanesaken

Leder Rolleiv Lind har fått flertallet i Kontrollutvalget med seg. Nå skal alle sider ved skytebanesaken på bordet.

GRANSKING: Kontrollutvalgets leder, Rolleiv Lind, fikk flertallet med seg i sitt forslag om å granske skytebanesaken fra A til Å.  Foto: Ronald Johansen

nyheter

SENTRUM: – Vi har satt en frist til utgangen av september. Da håper vi at K-sekretariatet har gjort jobben og konkludert. I prosessen forventer vi en totalgjennomgang av den flere tiår gamle saken som har toppet seg med aksjoner og krav om stenging.

Les også: Ber politiet om bistand i skytebanesaken

Sammenblandinger

Rolleiv Lind forlanger at alt som er gjort opp gjennom årene, blir sett på. Han vil vite om gamle avtaler er juridisk bindende og om det har vært sammenblandinger mellom interessene til kommunale saksbehandlere og sentrale personer i skyttermiljøene.

– Vi setter alle krefter inn på å finne ut av problematikken, sier Lind som sammen med Kåre Sørensen la fram forslaget i Kontrollutvalget. Det ble vedtatt mot stemmen til Miljøpartiet de Grønne.

Les mer: Krever å se alle papirer i skytebanesaken

Mange interesser

– Vi ser at motstanderne mot skyting i Tromsdalen har organisert seg. I den forbindelse er det fremsatt påstander, spekulasjoner og insinuasjoner rettet mot navngitte personer. Derfor vil også det inngå i granskningen.

– Videre registrerer utvalget at motstanderne har fått bistand fra en blogger som går igjennom dokumentene side for side og publiserer sine funn. Derfor er det viktig at også vi gjør vår jobb, sier Rolleiv Lind.

Les mer om skytebane-saken her!

Midler til granskningen

Kontrollutvalgets flertall forventer at administrasjonen bevilger nødvendige midler til granskningen.

I den forbindelse har Audun Haugan i K-sekretariatet uttalt at midlene bør være på plass før den fem måneder lange prosessen igangsettes.

Den samme Haugan presiserer også at Kontrollutvalgets fokus ikke kan dreie seg om det finnes et juridisk grunnlag for skyteaktiviteten i Tromsdalen. Den siden av saken tar Kommuneadvokaten seg av.

Ulovlig måte

– Utvalgets prosess må være ut fra et kontroll- og tilsynsperspektiv. Etter sekretariatets syn, vil det sentrale være påstandene om at skytebanene er etablert på ulovlig måte ved at det har vært tette bånd mellom saksbehandlere og ansvarlige for skytebaneaktiviteten.

Haugan trekker også fram påstandene om at inhabile saksbehandlere har påvirket etableringene og oppfølgingen av saken opp gjennom årene.