Endrer rutinene for skjenkekontroller

Tromsø kommune innrømmer saksbehandlingsfeil i forbindelse med utdeling av prikker til utesteder.

SAKSBEHANDLINGSFEIL: Kommunen innrømmer at de har gjort feil i saksbehandlingen, men mener dette ikke er grunnlag for å fjerne prikkene. Foto: Jon Terje Eiterå 

nyheter

I løpet av våren har Tromsø kommune gjennomført en rekke skjenkekontroller, noe som har resultert i at ni spise- eller utesteder har fått prikker.

I ettertid av dette har NHO Reiseliv klagd til kommunen på vegne av flere av stedene, på de mente var saksbehandlingsfeil. Stedene hadde nemlig ikke fått forhåndsvarsling om prikkutdeling, slik at de hadde muligheten til å svare for seg skriftlig.

Beklager feil

Nå har NHO Reiseliv fått svar fra kommunen, som innrømmer saksbehandlingsfeil.

– Vi beklager at det ikke er blitt sendt ut brev med mulighet for de berørte parter å uttale seg om gjennomførte kontroller. Det har vært en liten kommunikasjonssvikt fra vår side jamfør at kontrollrapporten blir utlevert på stedet ved kontrollens slutt og vi har tolket det som tilstrekkelig forhåndsvarsel, skriver kommunen i svar til NHO Reiseliv.

Endrer rutinene

De legger seg nå flate og sier de vil endre rutinene for behandling av prikker.

– Vi beklager det inntrufne og endrer våre rutiner. Alle får brev med mulighet til å uttale seg innen to uker. I de tilfeller der kommunen etter en helhetlig vurdering ikke tildeler prikker ved avdekket avvik, vil den aktuelle plassen få et brev om det, skriver kommunen videre i brevet.

De påpeker dog at i de sakene det har vært tvil om prikkene, har stedene fått mulighet til å uttale seg over telefon, og de utdelte prikkene vil derfor ikke frafalle.

Ikke fornøyd

NHOs advokat Kjell Ola Berg er dog ikke fornøyd med kommunens svar.

– Jeg mener de bør oppheve prikkene som er gitt, ettersom det er gjort en såpass alvorlig saksbehandlingsfeil. Det blir feil hvis stedene skulle havne i fare for å miste skjenkebevillingen i fremtiden basert på prikker som er rettsstridige, uttaler Berg til iTromsø.

Enhetsleder for servicetorget, Marlene Uvsløkk, sier det ikke er aktuelt å fjerne prikkene.

– Vi har kontaktet alle som har fått prikk på telefon for å informere de om det, samt gi de mulighet til å uttale seg. Skulle det oppstå en situasjon der disse prikkene vil være utslagsgivende for en inndragelse, vil vi dog kunne gjøre en helhetsvurdering, konstaterer Uvsløkk.